Marketing program
BSLZ međunarodna konferencija održava se sledeće godine po 16. put kao deo događaja organizovanih u okviru druge Decenije akcije za bezbednost saobraćaja na putevima, 2021- 2030.

Na 15. konferenciji, održanoj u junu 2020. godine učestvovalo je preko 200 domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Konferenciju je podržala UN ekonomska komisija za Evropu (UNECE iz Ženeve), Evropski savet za bezbednost saobraćaja i niz naučnoobrazovnih ustanova, državnih organa i drugih subjekata.

Konferencija predstavlja priliku da se predstave najnoviji radovi eminentnih stručnjaka iz Evrope, a posebno iz regiona, kao i praktična iskustva u suočavanju sa izazovima rizika u saobraćaju. Na konferenciji se prikazuju rezultati tradicionalnih istraživanja rizika u saobraćaju i raspodela rizika po lokalnim zajednicama u Srbiji, ali i sličnih istraživanja iz drugih zemalja. Pažnja se posvećuje i prikazivanju prakse primene mera i aktivnosti lokalnih zajednica, čime se ukazuje na njihov značaj i ulogu u unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima. Skup predstavlja priliku i za uporednu analizu različitih modela organizacije i funkcionisanja zaštitnog sistema bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici, kao i modela finansiranja aktivnosti na lokalnom nivou.

Navedeni i drugi detalji su dovoljan razlog da predstavnici Vaše organizacije uzmu aktivno učešće u radu ovog skupa.

U programu marketinga predstavljeni su mogući sponzorski paketi, kao i skica izložbenog prostora. Verujemo da ćete lako pronaći interes vaše kompanije da se, kroz neki od ponuđenih paketa, na pravi i profesionalni način predstavi učesnicima konferencije kao i budućim poslovnim partnerima. 

                                                                         
Marketing program                Marketing program           Marketing program
      Ćirilica                                Latinica                             Engleski

Decade of Action for
Road Safety 2011-2020