2. Seminar - Prezentacije
 1. Obeležavanje svetskog dana žrtava stradalih u saobraćaju na putu
 2. LICA IZA BROJKI – Glasovi žrtava saobraćajnih nezgoda i članova njihovih porodica
 3. Kamen spoticanja u međunarodnoj bezbednosti na putevima: dokumenti za svetski dan zdravlja 2004, istorijske godine u pogledu bezbednosti saobraćaja
 4. Vožnja u alkoholisanom stanju. Priručnik za donosioce odluka i stručnjake iz bezbednosti saobraćaja
 5. Petogodišnja WHO strategija za prevenciju povreda u saobraćaju na putu
 6. Svetski skup mladih za bezbednost na putevima
 7. WHO 57.10 Bezbednost na putevima i zdravlje
 8. Prelazak ulice nije dečija igra
 9. Priručnik za prevenciju povreda u drumskom saobraćaju
 10. UN saradnja na polju bezbednosti saobraćaja: brošura o partnerskim profilima
 11. Poboljšanje globalne bezbednosti na putevima
  Ujedinjene Nacije, Generalna Skupština
 12. Deklaracija o bezbednosti saobraćaja
 13. Pokazatelji bezbednosti saobraćaja
  Blagoje Milinić
 14. Modalni pristup raspodele rizika po opštinama u Srbiji – najnovija istraživanja
  Krsto Lipovac i saradnici
 15. Aktivnosti lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja – istraživanje putem ankete
  Krsto Lipovac i saradnici
 16. Ugroženost dece i starih u saobraćaju – raspodela rizika po opštinama u Srbiji
  Krsto Lipovac i saradnici
 17. Elaborati bezbednosti saobraćaja za osnovne škole
  Milan Vujanić i saradnici
 18. Policijske aktivnosti usmerene na zaštitu pešaka u saobraćaju – poseban osvrt na zaštitu dece – pešaka
  Zoran Lazić i saradnici
 19. Aktivnosti Crvenog krsta Srbije na unapređenju bezbednosti saobraćaja na nivou lokalne zajednice
  Dragan Radovanović i saradnici
 20. Unapređenje bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici – primer terminus linija 32 i 32e u Višnjici
  Milan Vujanić i saradnici
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020