Pozivnica - BSLZ 201611. Međunarodna Konferencija
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Vrnjačka Banja, Srbija, 13-16. april 2016.

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd (KPA)
Saobraćajni fakultet, Beograd (SF)
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (FTN)
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Hrvatska (FPZ)
National Technical University of Athens, Greece (NTUA)
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš (VTŠ)
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac (VTŠKG)
Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije (ABS)
Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske (ABSRS)
Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Beograd (BSLZ)
Savet za bezbednost saobraćaja, Beograd (SBS)
Udruženje za bezbednost saobraćaja Srbije, Novi Sad (UBSS)
Auto-Moto Savez Srbije (AMSS)
Traffic Safety Group (TSG)
BBN Congress Management (BBN CM)

POKROVITELJ I DOMAĆIN KONFERENCIJE
Grad KRALJEVO i opština VRNJAČKA BANJA

     

imaju zadovoljstvo da Vas pozovu na
11. Međunarodnu Konferenciju
“BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI”

koja će se održati u
Hotelu "Zvezda" u Vrnjačkoj Banji, 13-16. aprila 2016. god.

Konferencija se organizuje uz podršku:
- Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
- Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Uprave saobraćajne policije.
- Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Konferencija se organizuje u okviru
Decenije akcije za bezbednost saobraćaja na putevima 2011-2020.

Tematske oblasti konferencije su usklađene sa stubovima Decenije akcije za bezbednost saobraćaja na putevima.

1. STUB: JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA
· Donošenje propisa;
· Razvoj strategija;
· Postavljanje ciljeva;
· Uspostavljanje sistema podataka i praćenja realizacije.

2. STUB: UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI PUTNE MREŽE I OSTALIH TRANSPORTNIH MREŽA
· Unapređenje bezbednosno svesnog planiranja, projektovanja, konstruisanja i funkcionisanja puteva;
· Osiguravanje stalnih provera bezbednosnih elemenata puteva;
· Ohrabrivanje upravljača da razmatra sve forme transporta i bezbednih infrastruktura radi zadovoljenja
potreba za mobilnošću korisnika puteva.

3. STUB: UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI VOZILA
· Primena i promocija programa za procenu bezbednosnih karakteristika vozila kako bi korisnici bili
upoznati sa stepenom zaštite koju vozila pružaju;
· Promocija upotrebe sistema aktivne bezbednosti u vozilima (sistemi elektronske kontrole stabilnosti,
uređaji protiv blokiranja točkova i sl.).

4. STUB: UNAPREĐENJE PONAŠANJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
· Programi koji kombinuju saobraćajno policijsku prinudu sa kampanjama podizanja svesti i edukacije u
oblasti povećanja upotrebe sigurnosnih pojaseva i zaštitnih kaciga, smanjenja vožnje pod uticajem
alkohola, smanjenja brze vožnje i ostalih rizika;
· Aktivnosti za smanjenje povređivanja tokom vožnje radi obavljanja radnih aktivnosti.

5. STUB: UNAPREĐENJE ZBRINJAVANJA POSLE SAOBRAĆAJNE NEZGODE
· Smanjenje vremena odziva;
· Unapređenje kvaliteta nege;
· · Pružanje odgovarajuće rehabilitacije.

NAUČNI PROGRAMSKI ODBOR
- prof. dr Krsto Lipovac, SF, Beograd, predsedavajući
- prof. dr Milan Vujanić, SF, Beograd
- prof. dr Dragan Jovanović, FTN, Novi Sad
- doc. dr Boris Antić, SF, Beograd
- doc. dr Dalibor Pešić, SF, Beograd
- dr Svetlana Bačkalić, FTN, Novi Sad
- prof. George D. Yannis, PhD, NTUA, Greece
- prof. Dago Antov, PhD, TUOT, Estonia
- prof. Ulf Björnstig, PhD, UU, Sweden
- prof. Jürgen Gerlach, PhD, BUW, Germany
- prof. dr Vladan Tubić, SF, Beograd
- Alan Ross, PhD, Road Safety Adviser, DEE Global
- prof. dr Davor Brčić, FPZ, Zagreb, Hrvatska
- prof. dr Osman Lindov, FSK, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- prof. dr Zoran Joševski, TF, Bitolj, Makedonija
- prof. dr Vujadin Vešović, FSKL, Berane, Crna Gora
- dr Dejan Bogićević, , VTŠ, Niš
- dr Nenad Milutinović, VTŠKG, Niš
- dr Dragoslav Kukić, ABS, Beograd
- prof. dr Matjaž Šraml, Univerzitet u Mariboru, Slovenija

ORGANIZACIONI ODBOR
- dr Miladin Nešić, KPA, Beograd, predsedavajući
- Slobodan Malešić, MUP RS
- Milan Božović, ABS, Beograd
- Asist. Nenad Marković, SF, Beograd
- Milija Radović, ABSRS. Republika Srpska
- Boban Milinković, MUP RS
- Asist. Boško Matović, FTN, Novi Sad
- Milan Božić, AMSS, Beograd
- Marko Popović, mast. inž., BBN CM, Beograd

SEKRETARIJAT
- Filip Filipović, dis
- Marija Marković, BBN CM, Beograd

ODNOSI SA MEDIJIMA
- Vesna Barbulović, AMSS, Beograd


INFORMACIJE ZA AUTORE

Pozivamo autore da predloge tema sa sažecima i ključnim rečima prijave kroz Aplikaciju za elektronsku prijavu radova možete otvoriti klikom ovde.

Da biste prijavili temu jedan od autora mora imati otvoren nalog na internet stranici bslz.org, koji mora biti verifikovan kroz postupak otvaranja naloga. Otvaranje naloga omoguaćva korisnicima da prate informacije o prijavljenoj temi, odnosno radu, ali i da daju komentare u diskusijama na internet stranici bslz.org. Novi nalog na internet stranici možete otvoriti klikom ovde.

Prihvaćeni radovi biće objavljeni: na internet stranici www.bslz.org, na digitalnom nosaču (DVD).

Odabrani radovi biće objavljeni u štampanom izdanju Zbornika radova, na jeziku na kom su napisani.

VAŽNI DATUMI
Prijava tema sa sažetkom* 1. decembar 2015.
Obaveštenje o prihvatanju tema 15. decembar 2015.
Dostava prihvaćenih radova* 26. januar 2016.
Obaveštenje o 1. recenziji 9. februar 2016.
Dostava konačnog rada* 23. februar 2016.
2. recenzija i odluka o prihvatanju 2. mart 2016.
* Prijave i radovi se dostavljaju isključivo preko aplikacije za elektronsku prijavu
radova, koja se automatski zaključava navedenim danima u 24:00 č.

Naknada za učešće (kotizacija)*

Hotel "Zvezda" jednokrevetna 245 EUR
dvokrevetna 215 EUR
Vila "San" jednokrevetna 260 EUR
dvokrevetna 235 EUR

* Kotizacija se plaća u dinarskoj protivrednosti prema srednjem kursu NBS na dan izdavanja predračuna.
 
Kotizacija uključuje:
- Akreditaciju i prisustvo svim aktivnostima Konferencije
- 3 puna pansiona u odabranom smeštajnom objektu
- Zbornik radova, i druge štampane materijale
- DVD sa Zbornikom radova, odabranim materijalima sa dosadašnjih Skupova i drugim materijalima
- Koktel dobrodošlice i posluženje u pauzama
- Svečanu večeru sa muzičkim programom
- Izlet
- Sertifikat o učešću


PRIJAVA UČEŠĆA I OSTALE INFORMACIJE O SKUPU

BBN Congress Management
Deligradska 9/6. sprat
11000 Beograd
Tel: +381 11/268 23 18, 362 94 05
Faks: +381 11/362 94 06
E-mail: bbn@bbn.co.rs

   
  
   

 


 
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020