BSLZ 2016 - Zaključci sa XI Međunarodne konferencije


U Vrnjačkoj Banji je, od 13. do 16 aprila 2016. godine, održana 11. Međunarodna konferencija „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“.

Na Konferenciji je bilo oko 380 učesnika: predstavnika državnih organa, javnih preduzeća, privatnog sektora, nevladinog sektora, univerziteta itd.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Organizatori Konferencije su: udruženja „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ i „Savet za bezbednost saobraćaja“, naučno-obrazovane ustanove Kriminalističko-policijska akademija, Saobraćajni fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, Nacionalni tehnički univerzitet u Atini (National Technical University of Athens), Univerzitet u Vupertalu u Nemačkoj (University of Wuppertal) i dr.

Na Konferenciji su prikazani globalni trendovi u bezbednosti saobraćaja, kao i najvažniji rezultati koji su postignuti u svetu i u regionu. Posebno su analizirani rezultati koji su postignuti u Srbiji.

Konferencija je podržala donošenje Nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja i napore da se unapredi stanje bezbednosti saobraćaja, pohvalila napore MUPa da unapredi protokol evidentiranja saobraćajnih nezgoda i da ga prilagodi najboljoj praksi EU, pohvalila aktivnosti Agencije za bezbednost saobraćaja na uvođenju redovnog snimanja indikatora bezbednosti saobraćaja, pohvalila aktivnosti univerziteta na transferu znanja i najbolje prakse. Pohvaljene su i aktivnosti brojnih jedinica lokalne samouprave koje, u skladu sa Zakonom, stručno planiraju i namenski koriste sredstva namenjena unapređenju bezbednosti saobraćaja. Posebno su istaknute inicijative za pripremu i usvajanje prvih lokalnih strategija bezbednosti saobraćaja.

Međutim, istaknuti su i brojni problemi bezbednosti saobraćaja, a posebno sledeći: Srbija nije donela Akcioni plan bezbednosti saobraćaja, niti je planirala sredstva za realizaciju strategije, nisu izvršene dugo najavljivane izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, nisu doneti značajni pravilnici i drugi podzakonski akti, značajan deo novca od kazni (52,5%) je usmeren za ''potrebe MUPa'' umesto za tehničko opremanje i stručno usavršavanje saobraćajne policije, ostatak sredstava na državnom nivou se ne ulaže u bezbednost saobraćaja, Agencija za bezbednost saobraćaja tradicionalno vraća deo sredstava u budžet umesto da sprovodi aktivnosti na jačanju sistema bezbednosti saobraćaja i unapređenju bezbednosti saobraćaja, nije unapređeno saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u osnovnim školama, stanje u osposobljavanju vozača je veoma loše, tehnički pregledi vozila se vrše samo simbolično (često se svodi na prikupljanje plaćanje i pridobijanje osiguranika), osiguranja nisu pokazala interes da doprinose unapređenju bezbednosti saobraćaja, nisu uvedene procedure unapređenja puteva, saobraćajna policija nema savremenu opremu i tehnička sredstva za uviđaje i neposrednu kontrolu saobraćaja, ... Mada je većina jedinica lokalne samouprave formirala lokalna tela za bezbednost saobraćaja, deo njih su neaktivni, a sredstva namenjena bezbednosti saobraćaja se i dalje troše nezakonito.

Mada je Agencija za bezbednost saobraćaja uspostavila praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja i dalje nije uspostavljeno odgovorno praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, Vlada i Skupština ne raspravljaju probleme bezbednosti saobraćaja, niti sprovođenje nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja. Nacionalno koordinaciono telo nije dalo efekte i nije uspelo da uspostavi dobru i efikasnu horizontalnu i vertikalnu koordinaciju, niti efikasnu saradnju različitih sektora na državnom nivou. Nije uspostavljen sistemski rad na unapređenju bezbednosti saobraćaja, niti se rad planira na osnovu podataka.

Rezultat ovakvog nerada i sistemskih promašaja je očekivano povećanje broja poginulih i povređenih u Srbiji. Naime, posle višegodišnjeg opadajućeg trenda u broju poginulih, u toku 2015. godine je došlo do znatnog pogoršanja, tako da je u saobraćaju poginulo skoro 100 ljudi više nego što je to bilo predviđeno Strategijom bezbednosti saobraćaja.

Nisu ostvareni ni drugi Strategijom definisani ciljevi, u pogledu konačnih ishoda (broj nezgoda, broj poginulih, broj povređenih i ukupni društveno-ekonomski troškovi nezgoda mnogo su veći od predviđenih), niti u pogledu indikatora performansi bezbednosti saobraćaja (nedopustivo stanje u pogledu upotrebe sigurnosnih pojaseva, dečijih sedišta i kaciga, prekoračenja brzine, vožnje pod uticajem alkohola itd.). Ovaj neuspeh je rezultat lošeg rada i zahteva naučnu analizu i pripremu i sprovođenje dobro osmišljenog sistema mera i aktivnosti, na svim nivoima. Neophodno je sprovesti veoma važne sistemske mere unapređenja bezbednosti saobraćaja i unaprediti koordinaciju i kooperaciju u radu najvažnijih subjekata.

Imajući navedeno u vidu, učesnici Konferencije ZAHTEVAJU:
  1. Da Vlada Republike Srbije hitno formira radnu grupu koja će stručno sagledati stanje i probleme bezbednosti saobraćaja u Srbiji, sprovođenje Nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja i predložiti hitne kontramere;
  2. Da Vlada Republike Srbije Hitno formiranje stručne grupe koja će, u što kraćem roku i u skladu sa najboljom praksom i iskustvima, pripremiti predlog izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima;
  3. Da Vlada Republike Srbije imenuje stručne i ugledne članove Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja koji će imati kapacitet i integritet da unaprede rad Agencije i pokrenu celokupan zaštitni sistem bezbednosti saobraćaja;
  4. Da Vlada Republike Srbije održi sednicu koja će biti posvećena bezbednosti saobraćaja i da, na osnovu naučno prihvaćenih stavova, hitno pokrene proces reforme sistema obuke vozača, sistema tehničkih pregleda vozila, koncepta osiguranja vozila, reforme rada saobraćajne policije i proces uvođenja savremenih procedura unapređenja bezbednosti puteva;
  5. Da Vlada Republike Srbije donese Program naučno-istraživačkog rada u oblasti bezbednosti saobraćaja;
  6. Da nadležni organi ispitaju način trošenja namenskih sredstava – koja su, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, bila namenjena unapređenju bezbednosti saobraćaja, kao i da pokrene odgovarajuće postupke protiv onih pojedinaca i institucija koji su nenamenski trošili ova sredstva i tako naneli veliku štetu sistemu bezbednosti saobraćaja i doprineli povećanom stradanju u saobraćaju;
Vrnjačka Banja, april 2016.

Naučni programski odbor Konferencije
predsednik, prof. dr Krsto LipovacLISTA KOMENTARA   (Broj komentara - 0)
Nije poslat ni jedan komentar na ovoj stranici.
Morate biti prijavljeni kako bi ostavljali Vaše komentare na internet stranici.
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020