PROJEKTI UDRUŽENJA BSLZ

Pametne ulice Mladenovca

Da bi se ispunili ciljevi globalnog unapređenja bezbednosti saobraćaja mora se početi od lokalnog nivoa. U ovom projektu prikazan je primer dobre brige o bezbednosti saobraćaja jedne lokalne samouprave i zainteresovanost građana za pitanje bezbednosti saobraćaja. Nastavi sa čitanjem...


Analiza postojećeg stanja bezbednosti saobraćaja i upravljanje bezbednošću saobraćaja na lokalnom nivou

Projektom je obuhvaćena obuka u stručnom sagledavanju stavova i tendencija u bezbednosti saobraćaja, kreiranju i korišćenju lokalnih baza podataka o stavovima, ponašanju, kapacitetu i integritetu institucija, odnosno o saobraćajnim nezgodama i drugim direktnim pokazateljima bezbednosti saobraćaja. Obuka o obimu i vrsti problema bezbednosti saobraćaja, globalnim trendovima, značaju strateškog pristupa upravljanju bezbednosti saobraćaja itd. Nastavi sa čitanjem...


Usluge organizacije edukacije učesnika u saobraćaju o uslovima za povećanje bezbednosti na putevima

U okviru projekta su sprovedene i aktivnosti usmerene ka povećanju svesti mladih kada je u pitanju bezbedenost saobraćaja, značaj sistema zaštite, kao i veličina rizika u saobraćaju. Sa ciljem unapređenja stavova i ponašanja mladih, realizovane su kampanje na društvenim mrežama, organizovano je deljenje propagandnog materijala na mestima okupljanja mladih, kao i tribine namenjene mladima. Nastavi sa čitanjem...


Organizovanje predavanja predškolci pešaci

Fokus projekta predstavlja bezbednost predškolaca kao pešaka u saobraćaju, sa ciljem da se deci predškolskog uzrasta ukaže na bezbedno ponašanje i da se bezbednost saobraćaja predstavi kao deo kulture ponašanja. U okviru projekta pripremljen je sadržaj i teme prilagođene predškolcima, a zatim su realizovana predavanja na temu Predškolci pešaci u 23 predškolske ustanove na području gradske opštine Zvezdara. Nastavi sa čitanjem...


Roditelj kao model ponašanja

Učenje po modelu je karakteristično za decu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i iz tog razloga ciljna grupa ovog projekata predstavljali su upravo roditelji dece prvog razreda osnovnih škola na teritoriji Gradske Opštine Zvezdara. U okviru projekta, bilo je potrebno napraviti brošuru Roditelj – model ponašanja dece u saobraćaju, a zatim na osnovu sadržaja brošure realizovati predavanja za roditelje. Nastavi sa čitanjem...


Bezbednost saobraćaja, kultura života

Deca sve ranije počinju da savladavaju tehnike rada na računaru i nesumnjivo je da to predstavlja veliki potencijal, kreativniji i zanimljiviji način učenja. Zadatak ovog projekta je bio organizacija konkursa za najbolju prezentaciju prezentaciju i kratak film iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Nastavi sa čitanjem...


Uticaj psihoaktivnih supstanci na bezbednost u saobraćaju

Ovim projektom samo je započet proces edukacije srednjoškolaca o štetnim uticajima alkohola, umora i narkotika. Planirano je da učenici i nastavnici koji su prošli obuku u svojim školama sprovedu edukaciju učenika o ovoj vrlo važnoj temi, uz pomoć pripremljenog uputstva i naočara. Nastavi sa čitanjem...


Smotre predškolske i dece iz nižih razreda osnovnih škola na temu bezbednosti u saobraćaju

Takmičenja i smotre dece su se u drugim disciplinama pokazali kao modeli koji omogućavaju savladavanje različitih tema na efikasan način, ali i kao način za usvajanje novih znanja. U okviru ovog projekta izrađena je metodologija sprovođenja smotri predškolske i dece iz nižih razreda osnovnih škola na temu bezbednosti saobraćaja, pod nazivom Pažljivkova smotraNastavi sa čitanjem...

LISTA KOMENTARA   (Broj komentara - 0)
Nije poslat ni jedan komentar na ovoj stranici.
Morate biti prijavljeni kako bi ostavljali Vaše komentare na internet stranici.
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020