Zaključci sa 15. međunarodne konferencije BSLZ

Poštovani učesnici,

 

Pre svega se nadamo da ste Vi i Vaši najbliži zdravi.

Još jednom Vam se, u ime Naučno-programskog i Organizacionog odbora, zahvaljujemo na učešću na 15. međunarodnoj konferenciji "Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici", u ovim zaista, specifičnim okolnostima.


Predstavljamo Vam najvažnije zaključke sa prethodno uspešno realizovane konferencije.


1. Zaključci Konferencije 

2. Opšti zaključci  

 

3. Zaključci o strateškom upravljanju 

 

4. Zaključci po sekcijama  

Decade of Action for
Road Safety 2011-2020