5. Seminar - Radovi
 1. Naslovna
 2. Analiza stanja bezbednosti saobracaja u Republici Srbiji u periodu od 1980. do 2009. godine sa posebnim osvrtom na period januar – april 2009. i 2010. godine
  Dragiša Simic i saradnici
 3. Mapiranje rizika u opštinama i okruzima Republike Srbije,
  Krsto Lipovac i saradnici
 4. Znacaj problema i mogucnosti upravljanja bezbednošcu saobracaja
  Milan Vujanic i saradnici
 5. Obaveze jedinica lokalne samouprave u sprovodenju odredbi ZoBS-a
  Krsto Lipovac i saradnici
 6. Polazna akta o bezbednosti saobracaja na putevima iz nadležnosti lokalne samouprave
  Pavle Kovacevic i saradnici
 7. Priprema strateških dokumenata bezbednosti saobracaja u loklanim zajednicama (opštinama)
  Dejan Jovanov i saradnici
 8. Sprovodenje analiza stanja bezbednosti saobracaja u lokalnim zajednicama (opštinama)
  Miladin Nešic
 9. GIS tehnologija kao podrška upravljanju bezbednošcu saobracaja u lokalnim zajednicama
  Boban Milojkovic i Marko Jovanovic
 10. Unapredenje bezbednosti saobracaja na konkretnim opasnim mestima primenom dubinske analize saobracajnih nezgoda
  Milan Vujanic i saradnici
 11. Metodologija unapredenja bezbednosti saobracaja u preduzecima – primer „JKP BVK“
  Zoran Joncic i Darko Petrovic
 12. Zaštitni sistem bezbednosti saobracaja na lokalnom nivou
  Dragan Jovanovic i Svetlana Bašic
 13. Primena ZoBS u oblasti javnog prevoza putnika
  Srdan Markovic i saradnici
 14. Pozitivni efekti primene novog zakona o bezbednosti saobracaja na putevima u GSP Beograd
  Branislav Banjac i saradnici
 15. Uloga subjekata lokalne zajednice na aktivnu bezbednost saobracaja prilikom obuke kandidata za vozace
  Milanovic Igor
 16. Dosledna primena nastave u prakticnoj obuci kandidata za vozace sa ciljem povecanja bezbednosti saobracaja
  Stefanovic Ljubomir
 17. PROJEKAT MLAD I BEZBEDAN – rezultati i zakljucci
  Marijana Jovanovic i saradnici
 18. Koncept unapredenja saobracajnog obrazovanja dece uzrasta od 10 do 14 godina
  Dragoslav Kukic i Darko Petrovic
 19. Stanje bezbednosti saobracaja u zavisnosti od sprovodenja odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
  Dane Subošic i saradnici
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020