7. Konferencija - Prezentacije
 1. UN Decade Of Action on Road Safety - Municipal "readiness assessmens" and action plans
  Alan Ross i saradnici
 2. Promena pokazatelja bezbednosti saobraćaja u odabranim državama
  Dragan Jovanović i saradnici
 3. Development of community based road safetz master plans
  Hilton Vorster
 4. Community road safety initiatives in a developing country
  Stein Lundebye
 5. They call them coffin roads
  Hans Joachim Valpracht
 6. Stanje bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji u 2011. godini
  Dragiša Simić i saradnici
 7. ISO 39001 novi sistem unapređenja bezbednosti saobražaja
  Branko Davidović i saradnici
 8. Proactive Partnership Strategy (PPS) and the Save our Lives programme (SOL)
  Kathleen Elsig i saradnici
 9. Decade of Action for Road Safety 2011-2020
  Dinesh Seithi
 10. Local Traffic Safety Work in Finland
  Tuula Taskinen
 11. Uloga zdravstvenog sektora u prevenciji saobracajnog traumatizma
  Marija Marković i saradnici
 12. UNECE contribution to road safety
  Miodrag Pešut
 13. Analiza i ocena stawa bezbednosti saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave u funkciji izrade strateških dokumenata
  Miladin Nešić i saradnici
 14. Snaliza primena koncepta bezbednosti saobraćaja u lokalnoj samoupravi
  Miloš Arsić i saradnici
 15. Mapiranje rizika po opštinama i područjima policijskih uprava Republike Srbije
  Dragoslav Kukić i saradnici
 16. Značaj i mogućnost primene indikatora bezbednosti saobraćaja za lokalnu zajednicu
  Dalibor Pešić i saradnici
 17. Predlog indikatora beznednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici sa načinom primene
  Krsto Lipovac i saradnici
 18. Stanje bezbednosti saobraćaja u GSP Beograd i prelog mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja
  Miloš Živanović i saradnici
 19. Uporedna analiza broja međusobnih sudara voozila GSP Beograd pre i posle primene novog Zakona o bezbednosti saobraćaja
  Marija Dobrodolac i saradnici
 20. Strategija planiranja, razvoja i primene ITS u funkciji unapređenja bezbednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama
  Boris Antić i saradnici
 21. Analiza stradanja pešaka po opštinama Srbije i primena inteligentnih transportsnih sistema u cilju otkrivanja prekršaja vozača kao mere za smanjenje stradanja pešaka
  Dragoslav Kukić i saradnici
 22. Geopozicioniranje video snimaka u cilju utvrđivanja položaja objekata pored puta
  Marija Đorđević i saradnici
 23. Znakovi sa izmenljivim sadržajem u gradovima i lokalnoj zajednici - principi projektovanja, nabavke, instalacije i održavanja
  Dušan Šarković i saradnici
 24. Saradnja Agencije za bezbednost saobraćaja i tela za bezbednost saobraćaja lokalnih samouprava u oblasti preventivno-promotivnih akcija i kampanja
  Branimir Miletić i Saradnici
 25. Uloga baze podataka o opasnim mestima u praćenju stanja bezbednosti saobraćaja na državnim putevima u naselju
  Marija Đorđević i saradnici
 26. Prikupljanje, raspodela i namena sredstava od kazni za saobraćajne prekršaje
  Panev Aleksandar
 27. Razvoj strateškog upravljanja bezbednošću saobraćaja u preduzećima, rezultati primer JKP BVK
  Zoran Jončić i saradnici
 28. Nezavisne ocene uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima
  Biljana Vuksanović i saradnici
 29. Istraživanje stavova vozača početnika o brzini kretanja vozila
  Bojan Marić i saradnici
 30. Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici i aktivnosti Agencije za bezbednost saobraćaja na lokalnom nivou, u periodu 2010-2012
  Jovica Vasiljević i saradnici
 31. Uloga organizacija civilnog društva u unapređenju bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici
  Vidan Danković
 32. Odgovornost lokalne samouprave i upravljanje bezbednošću saobraćaja
  Pavle Kovačević i saradnici
 33. Koncept održivog razvoja i osnovni principi upravljanja u bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici
  Dušan Mladenović i saradnici
 34. Rezultati takmičenja "Šta znaš o saobraćaju" - pokazatelj stanja saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja učenika osnovnih škola na području gradske opštine Obrenovac
  Goran Ćirić i saradnici
 35. Dečja auto sedišta
  Udruženje roditelja RODA
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020