SVETSKI DAN SEĆANJA NA ŽRTVE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA 2015

OSNOVNE INFORMACIJE O SVETSKOM DANU SEĆANJA
 
Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, počelo je da obeležava dobrotvorno društvo za pomoć žrtvama stradalih u drumskom saobraćaju, RoadPeace iz Velike Britanije, 1993. godine. Od tada i druge organizacije tradicionalno obeležavaju ovaj dan širom sveta. Prepoznavši značaj ugroženosti ljudi u saobraćajnim nezgodama u kojima svake godine pogine više od 1,2 miliona ljudi a oko 50 miliona biva povređeno, Generalna skupština UN je 26. oktobra 2005. godine donela Rezoluciju kojom je treća nedelja u novembru proglašena za Dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Obeležavanje ovog dana pruža priliku da se skrene pažnja javnosti na saobraćajne nezgode, posledice saobraćajnih nezgoda, troškove nezgoda, kao i mere koje se mogu preduzeti da se one spreče. Takođe, obeležavanje Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda je prilika da se institucije i društvo podsete na odgovornost, da se istakne značaj javne svesti o posledicama saobraćajnih nezgoda. Cilj manifestacije je podizanje svesti o značaju bezbednosti saobraćaja i mogućnosti smanjenja broja i posledica saobraćajnih nezgoda.

Srbija je, tradicionalno počela da obeležava Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, počev od 16.11.2007. godine, kada je na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, održan II Seminar “Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja” (Pogledajte fotografije) posvećen Danu sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Od 2007. godine u Srbiji se na različite načine i u organizaciji različitih subjekata obeležava Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda.

Prigodne aktivnosti realizuju: Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo zdravlja, Agencija za bezbednost saobraćaja, AMSS, jedinice lokalne samouprave itd. Kao inicijatori i učesnici brojnih aktivnosti pojavljuju se naučno-obrazovne ustanove, a posebno Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Visoke tehničke škole u Nišu i Kragujevcu i srednje saobraćajne škole.

Ove godine, Saobraćajni fakultet u Beogradu organizuje okrugli sto "Koliko smo svesni stradanja u saobraćaju - svaki taj čovek ti si mogao biti!", koji će se održati u ponedeljak, 16.11.2015. godine na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, sa početkom u 11 sati. Predviđeno je da u radu okruglog stola učestvuju predstavnici značajnih subjekata: Ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, Ministarstva zdravlja, Agencije za bezbednost saobraćaja, AMSS, Crvenog krsta Srbije itd.

MATERIJAL ZA OBELEŽAVANJE SVETSKOG DANA SEĆANJA NA ŽRTVE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

DEKLARACIJA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

DODATNI PROMOTIVNI MATERIJAL


DOPISI

   


Ukoliko su vam potrebni posteri u većoj rezolucije pišite administratoru klikom ovde.
LISTA KOMENTARA   (Broj komentara - 0)
Nije poslat ni jedan komentar na ovoj stranici.
Morate biti prijavljeni kako bi ostavljali Vaše komentare na internet stranici.
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020