D04
ANALIZA STAVOVA KANDIDATA ZA VOZAČE O SISTEMU TEORIJSKE OBUKE
ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF CANDIDATES FOR THE DRIVERS ON A SYSTEM OF THEORETICAL TRAINING
Svetlana Veličković, Miodrag Božić
Veličković, S., Božić, M., (2015). Analiza stavova kandidata za vozače o sistemu teorijske obuke. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Teorijska nastava predstavljaju novinu u našem zakonodavstvu, i ima cilj da kandidati za vozače steknu osnovna znanja za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Pre stupanja novog Zakona o bezbednosti saobraćaja akcenat je bio stavljen na praktičnu obuku, stupanjem novog Zakona pored praktičnog dela dodat je i teorijski deo obuke kandidata za vozače. Činjenicom da teorijska obuka predstavlja novinu, sprovedeno je istraživanje stavova kandidata za vozače prema sistemu teorijske obuke. Istraživanje je sprovedeno nad kandidata koji su prošli kroz sistem teorijske obuke, metodom ankete. Cilj istraživanja je uočiti sve nedostatke i primedbe, kako i prihvaćenost od strane kandidata, i na osnvu toga predložiti odgovarajuće mere poboljšanja. Istraživanje je sprovedeno od oktobra 2014. godine do januara 2015. godine.

Ključne reči: teorijska obuka, stavovi, vozači.

Abstract: Theoretical classes are new in our legislation, and is aimed at candidates for drivers to acquire the basic knowledge for safe participation in traffic. Before the entry of the new Law on Traffic Safety emphasis is placed on practical training, a new law in addition to the practical part was added and theoretically part of the training of candidates for drivers. The fact that the theoretical training is an innovation, research of the attitudes of candidates for the drivers to the system of theoretical training. The survey was conducted over candidates who have passed through the system of theoretical training , through survey. The aim of the research is to spot all the flaws and objections, as well as acceptance by the candidates, and propose appropriate measures of improvement. The survey was conducted from October 2014 to January 2015.

Keywords: theoretical training, attitudes, drivers

Rad je izložio/-la: Miodrag Božić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020