A08
PROSTORNA RASPODELA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA- STUDIJA PRIMERA: REPUBLIKA SRPSKA
SPATIAL DISTRIBUTION OF TRAFFIC ACCIDENTS - CASE STUDY: REPUBLIC OF SRPSKA
Milan Tešić, Goran Šmitran, Bojan Marić, Zoran Sredić
Tešić, M., Šmitran, G., Marić, B., Sredić, Z., (2015). PROSTORNA RASPODELA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA- STUDIJA PRIMERA: REPUBLIKA SRPSKA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Jedan od najvažnijih elemenata za uspešno upravljanje bezbednošću na putevima jeste poznavanje postojećeg stanja. Da bi se obezbedilo kontinuirano praćenje stanja u bezbednosti na putevima, potrebno je definisati i formirati funkcionalne nacionalne i lokalne baze podataka o saobraćajnim nezgodama. Sa aspekta značaja i upotrebljivosti, lokalne baze podataka su mnogo potrebnije i korisnije za unapređenje postojećeg stanja bezbednosti na putevima. Kvalitetna elektronska baza podataka o saobraćajnim nezgodama je osnov za definisanje i odabir kvalitetnih mera za poboljšanje stanja bezbednosti na putevima. Prilikom unapređenja eletronske baze podataka o saobraćajnim nezgodama, potrebno je omogućiti pristup bazama, svim subjektima sistema bezbednosti saobraćaja, kako bi kontinuirano ažurirali podatke u postojećim bazama. Osnovni cilj rada jeste prikaz elektronske baze podataka koja će pojednostaviti izradu lokalnih baza podataka o saobraćajnim nezgodama kroz prostorni prikaz saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: saobraćajna policija, prostorni prikaz saobraćajne nezgode, elektronska baza saobraćajnih nezgoda

Abstract: One of the most important elements for successful road safety management is the knowledge of the current situation. In order to ensure continuous monitoring of the road safety, it is necessary to define and establish a functional national and local traffic accidents database. From the point of view of the importance and usefulness, the local database is much needed and useful for the traffic safety improvement. Quality electronic traffic safety database is the basis for the definition and selection of quality measures to improve traffic safety. For the promotion of electron road accidents database, it is necessary to provide access to databases of all traffic safety system entities, in order to get accurate results. The main objective of this paper is to present an electronic database that will simplify the creation of local traffic safety databases through spatial representation of traffic accidents.

Keywords: traffic police, spatial display of traffic accidents, electronic traffic accidents database

Rad je izložio/-la: Milan Tešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020