E07
RAZVOJ METODOLOGIJA ZA PROCENU TROŠKOVA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR TRAFFIC ACCIDENT COSTS ASSESSMENT
Boris Antić, Dalibor Pešić
Antić, B., Pešić, D., (2015). RAZVOJ METODOLOGIJA ZA PROCENU TROŠKOVA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Troskovi saobraćajnih nezgoda predstavljaju jedan od najvažnijih elemenata u analizama saobraćajnog sistema, čije poznavanje je neophodno za uspešno upravljanje bezbednošću saobraćaja. Naime, samo uz poznavanje troškova saobraćajnih nezgoda moguće je da se donosiocima odluka pruže podaci o efektima primenjenih mera, odnosno utvrdi odnos troškova i koristi. U svetu se svakodnevno razvijaju novi i unapređuju postojeći metodi za procenu troškova saobraćajnih nezgoda, sto dovodi do velikih razlika u procenjenim jediničnim vrednostima troškova saobraćajnih nezgoda. U ovom radu biže prikazani savremeni načini procene troškova saobraćajnih nezgoda, zasnovani na metodu ljudskog kapitala i metodu voljnost za plaćanje, sa posebnim osvrtom na procene troškova saobraćajnih nezgoda u Srbiji, a što će imati praktičan značaj za sve lokalne zajednice koje žele sprovesti kvantifikaciju troškova saobraćajnih nezgoda na svojoj teritoriji.

Ključne reči: Troškovi saobraćajnih nezgoda, ljudski kapital, voljnost za plaćanje, troškovi prema BND, bezbednost saobraćaja

Abstract: Traffic accident costs are one of the most important elelemens in analysis of the traffic safety system. Knowing of the value of the traffic accident costs is necessary for successful road safety management. Although, only with determined traffic accident costs is possible to give information to decision makers about effects of the implemented measures, but also information about cost benefit ratio. Nowadays, there are a lot of methods, which are permanently improved and further developed. This circumstance brings a huge difference in values of the unit costs of traffic accidents. In this paper will be presented modern methods for estimation of the traffic accident costs, based on both human capital and willingness to pay method, with special overview to the traffic accident costs in Serbia. According to that, this paper has practical significance for all local communities which are going to perform estimation of the traffic accident costs on its territory.

Keywords: Traffic accident costs, human capital, willingness to pay, costs compared to GDP, traffic safety

Rad je izložio/-la: Boris Antić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020