H01
VREDNOST INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U SRBIJI ZA 2014. GODINU
THE VALUES OF INDICATORS TRAFFIC SAFETY IN SERBIA FOR 2014
Dalibor Pešić, Boris Antić, Emir Smailović
Pešić, D., Antić, B., Smailović, E., (2015). VREDNOST INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U SRBIJI ZA 2014. GODINU. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Nakon uspešno uspostavljenog praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja u Srbiji tokom 2013. godine, u 2014. izvršena su dva istraživanja indikatora bezbednosti saobraćaja. Tokom prvog istraživanja u 2014. godini, sprovedenog tokom proleća, obuhvaćeno je 36.715 vozača putničkih automobila i dostavnih vozila do 3,5t, dok je u drugom istraživanju, sprovedenog tokom jeseni, obuhvaćeno 37.128 vozača putničkih automobila i dostavnih vozila do 3,5t. Rezultati oba istraživanja pokazuju da se upotreba pojasa vozača putničkih automobila i dostavnih vozila do 3,5t, prema kategoriji saobraćajnice razlikuje za po klasu. U naselju 66,2%, van naselja 73,4%, i na autoputu 83,8% vozača putničkih automobila i dostavnih vozila do 3,5t su tokom 2014. godine u Srbiji koristili sigurnosni pojas. U ovom radu su prikazane vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaja, prema zbirnim rezultatima oba istraživanja. Prikazane su razlike vrednosti indikatora prema kategoriji saobraćajnica, pri čemu je ukazano na faktore koji dovode do razlika među kategorijama saobraćajnica. Sastavni deo rada čine i mape indikatora bezbednosti saobraćaja za 2014. godinu.

Ključne reči: indikatori bezbednosti saobraćaja, mape indikatora bezbednosti saobraćaja, izveštavanje, sigurnosni pojas, zaštitna kaciga

Abstract: After successfully established monitoring indicators of traffic safety in Serbia in 2013, in 2014 were carried out two surveys of traffic safety indicators. During the first survey in 2014, conducted during the spring, included 36,715 drivers of passenger cars and vans up to 3.5t, while in another study, conducted during the autumn, included 37,128 drivers of passenger cars and vans up to 3.5t. The results of both studies show that seat belt using of drivers of passenger cars and vans up to 3.5t, according to the category of roads vary for by to the class. In the residential area of 66.2%, 73.4% non-residential area, and on the highway 83.8% of drivers of passenger cars and vans up to 3.5 t during 2014 in Serbia used seat belt. In this paper shows the values of the indicators of traffic safety, according to the summary of the results of both studies. Papers shows the difference indicator values by category roads, whereby shows the factors indicate that lead to differences among the categories of roads. An integral part of the paper consists of maps of traffic safety indicators for 2014.

Keywords: indicators of traffic safety, maps of traffic safety indicators, reporting, seat belt, helmet

Rad je izložio/-la: Emir Smailović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020