G02
PRINUDA OGRANIČENJA BRZINE
COERCION OF SPEED LIMITATION
Milorad Opsenica, Dušan Janković, Stojan Aleksić
Opsenica, M., Janković, D., Aleksić, S., (2015). PRINUDA OGRANIČENJA BRZINE. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Smanjenje bezbjednosti u saobraćaju na putevima povezano je sa nezakonitim ponašanjem gdje brzina predstavlja suštinu problema. Mada su na raspolaganju brojne mjere za efektivnu prinudu u oblasti brzina, prekoračenje brzine i neprilagođena brzina još uvjek su oblasti u kojima se skoro nemoguće suprostaviti problemima.Policijska prinuda se smatra završnim korakom u oblasti upravljanja brzinama. Ako se učesnici u saobraćaju ne mogu podstaći da voze brzinama prilagođenim stanju na putevima ili manjim od propisanih ograničenja brzine, tada se težište stavlja na sistem policijske prinude zakona, u okviru koga se obavlja zastrašivanje, otkrivanje i kažnjavanje. U radu je opisana policijska prinuda saobraćajnih zakona, model poštovanja ograničenja brzine, metode i intenzitet policijske prinude ograničenja brzine.

Ključne reči: Brzina, saobraćajne nezgode, policija, prinuda saobraćajnih zakona, metode prinude

Abstract: Reduction of security in road traffic is related to illegal behavior where speed represents essence of the problem. Although there are available numerous measures for effective coercion in the field of speed, overspeed and unadjusted speed are still in areas where there is almost impossible to confront problems.Police coercion is considered to be the final step in the area of managemant of speeds. If the traffic participants can't be encouraged to drive at speeds adjusted to road conditions or speeds that are less then prescribed speed limit, then the emphasis is placed on the police coercion of law, within which deterrence, detection and punishment are performed.In this paper, police coercion of traffic laws, model of respecting of the speed limits and methods and intensity of police coercion of the speed limit are described.

Keywords: Speed, traffic accidents, police, coercion of traffic law, methods of coercions

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020