G03
LANAC PRINUDE SAOBRAĆJNIH ZAKONA
CHAIN OF COERCION OF TRAFFIC LAWS
Milorad Opsenica, Stojan Aleksić, Dušan Janković
Opsenica, M., Aleksić, S., Janković, D., (2015). LANAC PRINUDE SAOBRAĆJNIH ZAKONA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: U radu je prikazan osnovni okvir za identifikaciju različitih aktera u oblasti prinude saobraćajnih zakona. Pored toga je dat model koji objašnjava moguću vezu između prinude saobraćajnih zakona i ponašanja vozača i učestanosti saobraćajnih nezgoda.Identifikovano je šest važnih uslova, koji su neophodni za efikasne programe prinude saobraćajnih zakona. Ovi uslovi koriste se kao vodič za identifikaciju aktera bitnih u prinudi saobraćajnih zakona.

Ključne reči: Saobraćajni zakoni, prinuda, zastrašivanje, otkrivanje, optuživanje

Abstract: In this paper, basic framework for identification of different actors in the field of coercion of traffic laws is presented. Further, model which explains possible relationship between the coercion of traffic laws and behavior of the driver and frequency of the traffic accidents is given.Six important conditions, that are necessary for efficient programs of coercion of traffic laws, are identified. These conditions are used as a guide for identification of the actors that are relevant in the coercion of traffic laws.

Keywords: Traffic signs, coercion, deterrence, detection, blame

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020