A02
ZNAČAJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U UPRAVLJANJU BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA S POSEBNIM OSVRTOM NA GRAD KRAGUJEVAC
THE IMPORTANCE OF INSTITUTIONAL CAPACITY IN TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT WITH SPECIAL REFERENCE TO THE TOWN OF KRAGUJEVAC
Nenad Milutinović, Miroslav Božović
Milutinović, N., Božović, M., (2015). ZNAČAJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U UPRAVLJANJU BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA S POSEBNIM OSVRTOM NA GRAD KRAGUJEVAC. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Uspostavljanje zaštitnog sistema u bezbednost saobraćaja u Kragujevcu prate problemi organizacione prirode. Zato su u radu date preporuke i konkretno uputstvo za lokalnu samoupravu kako najjednostavnije uspostaviti stabilan zaštitni sistem i ostvariti uspešno upravljanje bezbednošću saobraćaja na lokalnom nivou. U radu je dat pregled organizacionih mera i najvažnijih strateških dokumenata u oblasti bezbednosti saobraćaja koji predstavljaju okvir za pripremu i donošenje dokumenata na lokalnom nivou i uspostavljanje zaštitnog sistema u bezbednost saobraćaja.

Ključne reči: BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA, UPRAVLJANJE, LOKALNA ZAJEDNICA, ZAŠTITNI SISTEM, STRATEŠKI DOKUMENTI.

Abstract: This paper points out the organisation problems relating to establishing road safety protective system in Kragujevac. This is why the recommendations and specific manual for local authorities are given in the paper. These documents include the simplest way how to establish protective system and implement successful management in the field of traffic safety on local level. There is also a preview of organisational measures and the most important strategic documents concerning traffic safety which present the frame for preparation and establishment of documents on the local level and establishing protective system in traffic system.

Keywords: TRAFFIC SAFETY, MANAGEMENT, LOCAL COMMUNITY, PROTECTIVE SYSTEM, STRATEGIC DOCUMENTS.

Rad je izložio/-la: Nenad Milutinović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020