F10
EFEKTI PRIMENE AUTOMATSKIH BROJAČA SAOBRAĆAJA U KONTROLI PREKORAČENJA BRZINE NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE
EFFECTS OF APPLICATION OF AUTOMATIC TRAFFIC COUNTERS IN CONTROL OF EXCEEDING SPEED LIMITS ON STATE ROADS OF REPUBLIC OF SERBIA
Krsto Lipovac, Milan Vujanić, Tijana Ivanišević, Miroslav Rosić
Lipovac, K., Vujanić, M., Ivanišević, T., Rosić, M., (2015). Efekti primene automatskih brojača saobraćaja u kontroli prekoračenja brzine na državnim putevima Republike Srbije. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: U radu su analizirani podaci o brzinama kretanja vozila na Državnim putevima Republike Srbije, dobijeni sa automatskih brojača saobraćaja. Na osnovu dobijenih podataka sa automatskih brojača saobraćaja i na osnovu baze podataka o saobraćajnoj signalizaciji, kao i na osnovu Zakonske regulative Republike Srbije, izvršena je analiza prekoračenja brzine vozila, prosečne brzine kretanja vozila, brzine V(85) itd, a prema kategoriji puta, kategoriji vozila i po satima u toku dana.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, automatski brojači saobraćaja, prekoračenje brzine, državni putevi.

Abstract: This paper analyzes data of the vehicles speed on state roads in the Republic of Serbia, obtained from automatic traffic counters. Based on the data obtained from automatic traffic counters and on database of traffic signalization, as well as on the legislation of the Republic of Serbia, an analysis of exceeding speed limits, average vehicle speed, speed V(85), etc. is conducted, and according to the category of road, vehicles category and hours of the day.

Keywords: traffic safety, automatic traffic counters, exceeding speed limits, state roads.

Rad je izložio/-la: Krsto Lipovac


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020