C09
PROSTORNI RAZMEŠTAJ PRIVREDNIH SUBJEKATA KAO POTENCIJALNI UZROK SAOBRAĆAJNIH NEZGODA-STUDIJA SLUČAJA GRADA BANJA LUKA
SPATIAL DISTRIBUTION OF COMMERCIAL ENTITIES AS POTENTIAL CAUSES OF TRAFFIC ACCIDENTS-A CASE STUDY OF BANJA LUKA
Aleksandra Jasnić, Dragana Popović, Saša Jasnić, Goran Šmitran
Jasnić, A., Popović, D., Jasnić, S., Šmitran, G., (2015). PROSTORNI RAZMEŠTAJ PRIVREDNIH SUBJEKATA KAO POTENCIJALNI UZROK SAOBRAĆAJNIH NEZGODA-STUDIJA SLUČAJA GRADA BANJA LUKA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Razmeštaj privrednih subjekata u prostoru je usko povezan sa saobraćajnim tokovima. Saobraćajna infrastruktura, saobraćajni tokovi, sigurnost i efikasnost putnog saobraćaja povlače sa sobom veće ili manje negative posledice za učesnike u saobraćaju. Tokom 2012. i 2013. godine broj saobraćajnih nezgoda je smanjen u Banja Luci u odnosu na 2011. godinu. U skladu sa potrebama istraživanja ovog rada, izvršena je i komparativna analiza kritičnih lokacija, na kojima je evidentiran najveći broj saobraćajnih nezgoda sa većim ili manjim materijalnim štetama i uticaj prostornog razmeštaja privrednih subjekata na nastanak saobraćajnih nazgoda. Na osnovu dobijenih podataka, predlažu se mere za poboljšanja bezbednosti saobraćaja u zonama privrednih subjekata, iako se može reći da su privredni subjekti svuda oko nas.

Ključne reči: razmeštaj privrednih subjekata, saobraćajne nezgode, prostorna i vremenska analiza i mere

Abstract: Types of businesses in the area is closely connected with the traffic flow. Transport infrastructure, traffic flows, safety and efficiency of road traffic entails greater or less negative consequences for road users. During 2012 and 2013 years the number of traffic accidents has decreased in Banja Luka in relation to the year 2011. In accordance with the needs of this study, there was also a comparative analysis of critical sites, on which was recorded the highest number of traffic accidents with major or minor damage and the effect of spatial distribution of economic entities on the occurrence of traffic accidents. Based on the obtained data, the proposed measures for improving road safety in the areas of economic entities, although it can be said that operators are all around us.

Keywords: deployment of economic operators, traffic accidents, spatial and temporal analysis and measures

Rad je izložio/-la: Aleksandra Jasnić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020