D02
ODNOS IZMEĐU STAVOVA PREMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, RIZIČNOG PONAŠANJA VOZAČA I SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES TOWARDS ROAD SAFETY, RISK BEHAVIOUR OF DRIVERS AND ROAD ACCIDENTS
Predrag Stanojević, Boško Matović, Marijana Jovanović, Dragana Jakšić
Stanojević, P., Matović, B., Jovanović, M., Jakšić, D., (2015). ODNOS IZMEĐU STAVOVA PREMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, RIZIČNOG PONAŠANJA VOZAČA I SAOBRAĆAJNIH NEZGODA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Studije koje su se bavile stavovima prema bezbednosti saobraćaja impliciraju da oni utiču na rizično ponašanje vozača, što dalje dovodi do toga da vozači budu više umešani u saobraćajne nezgode Cilj ovog rada je utvrđivanje povezanosti stavova prema bezbednosti saobraćaja, rizičnog ponašanja vozača i učešća u saobraćajnim nezgodama. Povezanost ovih varijabli ispitali smo i upotrebom modela strukturalne jednačine. Uzorak se sastojao od 424 ispitanika (278 muškog i 146 ženskog pola). Da bi se realizovali istraživački ciljevi korišćeni su sledeću upitnici: upitnik za prikipljanje sociodemografskih podataka, upitnik o stavovima vozača u saobraćaju i upitnik ponašanja vozača. Korelaciona analiza je pokazala značajnu povezanost između stavova prema bezbednosti saobraćaja, rizičnog ponašanja vozača (činjenja prekršaja u vožnji) i saobraćajnih nezgoda. Modelom strukturalne jednačine ispitan je model u kome stavovi prema bezbednosti saobraćaja utiču na rizično ponašanje, koje dalje vodi do toga da vozači budu više umešani u saobraćajne nezgode. Odgovarajuća statistika za ovaj model ukazuje da se on poklapao sa podacima, χ2 (6, n = 424) = 11,32, p = 0,08, GFI = 0,99, AGFI = 0,97, CFI =0,99, RMSEA = 0,05. Moguća objašnjenja dobijenih rezultata i praktične implikacije su diskutovane.

Ključne reči: stavovi, rizično ponašanje, model strukturalne jednačine

Abstract: Studies that have dealt with attitudes towards traffic safety imply that they affect risk driver behavior, which further leads to the fact that drivers are more involved in traffic accidents. The aim of this paper is to determine the relationship between attitudes towards traffic safety, risk behavior and driver involvement in traffic accidents.The relationship of these variables we examined by using structural equation modeling. The sample comprises of 424 responders (278 males and 146 females). In order to realize the objectives of the research, we used the following questionnaires:Sociodemographic data collection questionnaire,Driver Attitude Questionnaire(DAQ),and Driver Behaviour Questionnaire DBQ. Correlation analysis has revealed a significant association between attitudes toward traffic safety and risk behaviors of driver (making driving offense) and traffic accidents.By using the structural equation modeling we examine this relationship. Results have revealed data matching, χ2 (6, n = 424) = 11,32, p = 0,08, GFI = 0,99, AGFI = 0,97, CFI =0,99, RMSEA = 0,05.Possible explanations of the results and practical implications are discussed.

Keywords: attitudes, risk behaviuour, Structural equation modeling

Rad je izložio/-la: Boško Matović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020