A07
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJU BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ- ISKUSTVA
ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES TO ROAD SAFETY MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF SRPSKA - ЕXPERIENCE
Milan Tešić, Milija Radović, Milenko Džever
Tešić, M., Radović, M., Džever, M., (2015). ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJU BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ- ISKUSTVA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Upravljanje bezbednošću saobraćaja je složen postupak koja zahtijeva koordinaciono djelovanje svih subjekata sistema. Zajednička cilj je da se problem bezbednosti saobraćaja nazove pravim imenom. Stoga, subjekti sistema bezbjednosti saobraćaja tokom cijele godine realizuje brojne aktivnosti na uočavanju ovog problema jer samo na taj način moguće je obezbijediti evaluaciju realizovanih zakonskih rješenja, kampanja, radionica, akcija i sl. U radu su predstavljene ključne aktivnosti na unapređenju bezbjednosti na putevima. Prikaz aktivnosti će biti sistematizovan prema modelu benčmarkinga na nacionalnom nivou, što uveliko doprinosi preglednosti realizovanih i nerealizovanih aktivnosti. Cilj rada jeste uočavanje pravaca za dalje djelovanje kako bi se ostvarili što bolji efekti u praksi.

Ključne reči: benčmarking, upravljanje bezbednošću saobraćaja, iskustva

Abstract: Road safety management is a complex process that requires coordinating the actions of all entities of the system. The tendency is that the problem of road safety call a spade a spade. Therefore, the traffic safety subjects throughout the year implemented a number of activities to recognizing this problem, because only in this way it is possible to provide an evaluation of implemented legislation, campaigns, workshops, action, etc.The paper presents key actions to improve road safety. Display activities will be systematized according to the model of benchmarking at the national level, which greatly contributes to the transparency of realized and unrealized activities. Aim spotting directions for further action in order to achieve better effects in practice.

Keywords: benchmarking, road safety management, experience

Rad je izložio/-la: Milan Tešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020