J03
UTICAJ UPOTREBE LEKOVA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – ANALIZA ZNANJA, STAVOVA I PONAŠANJA VOZAČA
INFLUENCE OF DRUG USE ON ROAD SAFETY – DRIVER'S KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIORS
Jovana Petrović, Adrijana Tapavički, Mara Pejić
Petrović, J., Tapavički, A., Pejić, M., (2015). Uticaj upotrebe lekova na bezbednost saobraćaja – analiza znanja, stavova i ponašanja vozača. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: U bezbednosti saobraćaja čovek predstavlja ključnu komponentu i najveći potencijal, sa jedne strane, i najslabiju kariku, sa druge strane. Prilikom analize potrebno je dobro proučiti sve elemente faktora čovek. Na neke od elemenata se ne može uticati (pol, starost, sposobnosti), dok na druge elemente čovek direktno utiče (znanja, stavovi, ponašanja, vožnja pod uticajem). Kada je u pitanju vožnja pod uticajem, najveća pažnja je usmerena na alkohol zato što je utvrđivanje prisustva alkohola u krvi relativno jednostavno, dok se prisustvo psihoaktivnih supstanci utvrđuje tek nakon nastanka nezgode. Međutim, mnoštvo lekova u manjoj ili većoj meri utiče na psihofizičke sposobnosti, a veliki broj vozača nije svestan uticaja leka na organizam. Osobe koje svakodnevno konzumiraju ovakve lekove nemaju naznačena ograničenja u vozačkoj dozvoli, a zdravstvene ustanove bi trebalo da budu u koordinaciji sa policijom radi lakšeg raspoznavanja vozača koji imaju stalnu terapiju. Predmet ovog rada je analiza znanja, stavova i ponašanja vozača o uticaju lekova na bezbedno upravljanje vozilom. Anketa je sprovedena na teritoriji opštine Požega tokom maja 2014. godine i obrađeni rezultati su prikazani u radu. Cilj rada je povećanje svesti o negativnim uticajima mnogih lekova na psihofizičke sposobnosti vozača.

Ključne reči: uticaj lekova, vozači, stavovi, znanja, ponašanje

Abstract: In road safety human is a key component and the greatest potential, on the one hand, and the weakest link, on the other. During the study it is necessary to analyze all the elements of the human factor. Some of the elements can’t be influenced (gender, age, abilities), while the other elements of the human directly affects (knowledge, attitudes, behaviors, driving under the influence). When it comes to driving under the influence all of the attention is focused on alcohol because the determination of the presence of alcohol in the blood is relatively easy, while the presence of psychoactive substances is determined only after an accident has occurred. However, many drugs affect mental and physical abilities in many ways, but a large number of drivers are not aware of the impact of the drug on the body. People who daily consume these drugs don’t have any limits in the driver's license and health institutions should be in coordination with the police in order to facilitate identification of drivers who have continued therapy. The subject of this paper is to analyze the knowledge, attitudes and behavior of drivers on the impact of drugs on the safe driving. The survey was conducted in Pozega in May 2014 and the processed results are presented in this paper. The aim is to increase awareness on the negative effects of many drugs on ability of drivers.

Keywords: drug influence, drivers, attitudes, knowledge, behaviors

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020