J06
ZNAČAJ USPOSTAVLJANJA SISTEMA HITNIH POZIVA 112 U BOSNI I HERCEGOVINI S CILJEM PRAVOVREMENOG ODZIVA HITNIH SLUŽBI U SLUČAJU NASTANKA SAOBRAĆAJNE NEZGODE
THE IMPORTANCE OF 112 EMERGENCY NUMBER ESTABLISHMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AIMED TO ON-TIME RESPONSE OF EMERGENCY SERVICES IN CASE OF ROAD TRAFFIC ACCIDENT
Aleksandar Mandić, Valentina Mandić
Mandić, A., Mandić, V., (2015). ZNAČAJ USPOSTAVLJANJA SISTEMA HITNIH POZIVA 112 U BOSNI I HERCEGOVINI S CILJEM PRAVOVREMENOG ODZIVA HITNIH SLUŽBI U SLUČAJU NASTANKA SAOBRAĆAJNE NEZGODE. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Povećanje bezbjednosti drumskog saobraćaja je nezaobilazno i uvijek aktuelno pitanje politike svake države. Pored primarnog cilja, koji se ogleda u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda kroz poboljšanje mjera aktivne bezbjednosti, podjednako se pažnja treba usmjeriti ka ublažavanju posljedica saobraćajnih nezgoda kroz poboljšanje efikasnosti odziva i djelovanja hitnih službi po prijavi nezgode. U tom smislu, komunikacijske tehnologije čine okosnicu sistema koji bi svojim aktivnim djelovanjem doprinio spašavanju života u saobraćajnim nezgodama. U Bosni i Hercegovini je okvirnim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara definisan sistem hitnih poziva 112, na osnovu kojeg je izrađen Pravilnik o organizaciji, uslovima i načinu funkcionisanja Operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine – 112. Sistem hitnih poziva 112 podrazumjeva jedan ili više dispečerskih centara koji primaju hitne pozive, obrađuju podatke i vrše koordinaciju sa hitnim službama. Međutim, do danas ovaj sistem nije postao funkcionalan u pravom smislu, iz razloga što nije izvršeno zakonsko definisanje evropskog broja za hitne situacije 112, kao jednog od brojeva za prijavu hitnih situacija u Bosni i Hercegovini, pored postojećih brojeva nadležnih Auto-moto saveza (1282, 1285 i 1288) te civilne zaštite (121), policije (122), vatrogasnih jedinica (123) i hitne pomoći (124). Uzimajući u obzir značaj pravovremenog odziva hitnih službi u slučaju nastanka saobraćajnih nezgoda, ovaj rad će imati za cilj da ukaže na način funkcionisanja sistema hitnih poziva u incidentnim situacijama, kao i značaj njegovog legislativnog i funkcionalnog unapređenja, čime će se doprinijeti smanjenju smrtnih ishoda i smanjenju težine povreda u saobraćajnim nezgodama.

Ključne reči: Bezbjednost saobraćaja, Saobraćajne nezgode, Sistem 112

Abstract: Increasing of road traffic safety is always topical question of every country's policy. Besides the improvement of active safety, the attention should be dedicated to improvement of emergency services' response and acting after an accident. Considering the above stated, communication technologies make the framework of a system that, once activated, would contribute to saving human lives in traffic accidents. Framework law on the protection and rescue of people and property in the event of natural or other disasters in BiH defines the system for emergency calls 112. On its basis, the Rule-book on organization, conditions and methods of functioning of Operational and communication centre of BH-112 has been made. Emergency call system 112 considers one or more call centers for acceptance of emergency calls, received data processing and coordination between emergency services. However, this system has not been put into service in accordance to its primary purpose, mostly because of lack of adequate legislative. It is important to note that the European emergency number 112 has not been defined in current Law on electronic communications in BiH, besides already existing numbers of competent Automotive agencies (1282, 1285, 1288), Civil Protection (121), Police (122), Firefighters (123) and Ambulance (124). Considering the importance of the timely response in traffic accidents, this paper will present the way of functioning of the emergency call system in case of incidents, and the significance of its legislative and functional improvements in BiH, which will contribute to reduction of fatalities and severity of injuries in traffic accidents.

Keywords: Traffic safety, Traffic accidents, The System 112

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020