F02
PRIMJENA RSI – PROVJERE BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA ULICI VOJVODE STEPE PRE I NAKON REKONSTREUKCIJE
IMPLEMENTATION RSI - CHECK TRAFFIC SAFETY ON VOJVODE STEPE STREET BEFORE AND AFTER RECONSTRUCTION
Aleksandar Trifunović, Vanja Vožni, Svetlana Čičević, Marjana Cubranić Dobrodolac
Trifunović, A., Vožni, V., Čičević, S., Dobrodolac, M., (2015). PRIMJENA RSI – PROVJERE BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA ULICI VOJVODE STEPE PRE I NAKON REKONSTREUKCIJE. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Cilj modernog pristupa bezbjednosti saobraćaja je preduzimanje svih mjera koje mogu spriječiti nastanak saobraćajnih nezgoda. Ove mjere se definišu na osnovu analiza saobraćajnih nezgoda koje su se već dogodile, ali i na osnovu kontinuiraniog praćenja stanja bezbjednosti saobraćaja na određenom području. Ovakav prisup bezbjednosti saobraćaja podrazumijeva da uzrok saobraćajne nezgode ne mora isključivo da bude loše ponašanje vozača, već to može da bude i loše stanje puta, neadekvatno regulisanje saobraćaja, nebezbjedna okolina puta i slično. Identifikacija opasnih mjesta na putevima, pored definisanja postojećeg stanja i primjene upravljačkih mjera, predstavlja osnov u upravljanju stanjem bezbjednosti saobraćaja. Najbolji način za utvrđivanje opasnih mjesta na dionici puta koju treba unaprijediti po pitanju bezbjednosti saobraćaja, jeste identifikacija i analiza opasnih mjesta na dionici puta. Pri izboru metoda kojim će se vršiti identifikacija opasnih mjesta na putevima moraju se pratiti iskustva razvijenih zemalja, sa najboljom praksom u ovoj oblasti. Rad sadrži opis provjere bezbjednosti saobraćaja, kao jednoj od najefikasnijih metoda za sprječavanje nastanka saobraćajnih nezgoda. U radu je detaljno prikazana i provjera bezbjednosti saobraćaja koja je sprovedena na ulicu Vojvode Stepe u Beogradu, pre rekonstrukcije iste, sa unapred definisanim ciljem da se uporedi provera bezbednosti saobraćaja pre i nakon rekonstrukcije ulice.

Ključne reči: bezbjednost saobraćaja, provjera bezbjednosti saobraćaja, rekonstrukcija ulice

Abstract: The aim of modern approach to traffic safety is to take the all measures which can prevent causing of traffic accidents.These measures are defined based on analysis of traffic accidents which already happened and based on constantly following situation of traffic safety in specific area as well.This approach to traffic safety means that the cause of a traffic accident does not only have to be bad behavior of a driver, but also it can be bad condition of a road, inapproprate traffic regulation, road environment unsafety and similar.The work includes the description of contemporary methods to improve the traffic safety and special attention has been paid to Traffic Safety Control being one of the most efficiant methods to prevent causing of traffic accidents.The work also fully describes the Traffic Safety Control which was carried out on the street Vojvoda Stepa in Belgrade, before the reconstruction, with predefined order to compare traffic safety checks before and after reconstruction of the street.

Keywords: traffic safety, traffic safety control, reconstruction of the street

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020