H05
ISPITIVANJE PROCENE BRZINE KRETANJA VOZILA
ESTIMATE OF VEHICLE SPEED
Svetlana Čičević, Marjana Cubranic Dobrodolac, Aleksandar Trifunovic
Čičević, S., Dobrodolac, M., Trifunovic, A., (2015). ISPITIVANJE PROCENE BRZINE KRETANJA VOZILA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Kako se neprilagođena brzina kretanja vozila navodi kao jedna od najčešćih okolnosti pod kojima dolazi do nastanka saobraćajnih nezgoda na našim putevima, bilo je zanimljivo pokrenuti istraživanje sa ciljem da se ispita da li postoje razlike u proceni brzine kretanja vozila od strane pešaka i suvozača. Naročito mladi vozači ne mogu dobro da procene brzinu kretanja vozila ispred sebe i vozila koje im ide u susret, zbog čega dolazi do problema u preticanju. Taj postupak kod njih traje duže, i nažalost nisu retke situacije sa kobnim posledicama. U ovom radu biće prezentovano testiranje vršeno u okviru Laboratorije za saobraćajnu psihologiju i ergonomiju, Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Uzorak je formiran od 201 ispitanika (68 ispitanika ženskog pola i 133 ispitanika muškog pola), čija je prosečna starost bila 21 godina. Ispitanici su imali prilike da posmatraju 12 video snimaka vozila u pokretu, nastalih snimanjem iz različitih perspektiva posmatranja. Rezultati su pokazali da se, kao što je i očekivano, ne registruju sve brzine sa podjednakom tačnošću. Brzina od 30km/h se opaža uglanom kao brža, dok se veće brzine, generalno doživljavaju kao sporije. Međutim, kao veoma značajan faktor se pokazala perspektiva iz koje se posmatra kretanje vozila. Vozilo koje se kreće najsporijom brzinom sa najvećom tačnošću se opaža kada se udaljava od posmatrača, dok se veće brzine tačnije opažaju sa mesta suvozača i kada se vozilo posmatra sa strane. Očigledno, proces opažanja brzine kretanja vozila je veoma složen, a rezultati istraživanja imaju značajne implikacije za bezbednost različitih kategorija učesnika u saobraćaju.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, brzina kretanja vozila, procena brzine

Abstract: As the speeding movement of vehicles listed as one of the most common circumstances under which leads to the occurrence of accidents on our roads, it was interesting to launch a study in order to examine whether there are differences in the assessment of the speed of vehicles by pedestrians and passengers. In particular, young drivers can not take the measure of the speed of the vehicle in front and the vehicle is going to meet them, thus causing problems in overtaking. This process takes longer for them, and unfortunately are not uncommon situations with fatal consequences. This paper will be presented test was performed in the Laboratory of traffic psychology and ergonomics, the Faculty of Transport and Traffic Engineering in Belgrade. The sample was formed by 201 respondents (68 female respondents and 133 male respondents), whose average age was 21 years. Respondents had the opportunity to watch 12 videos in a moving vehicle, resulting recording from different perspectives observation. Results showed different estimates the speed of vehicles. Speed of 30 km/h is perceived as largely remained faster, while higher speeds, generally perceived as slower. However, as a very important factor proved to be the perspective from which to observe the movement of the vehicle. Obviously, the process of perception speed of the vehicle is very complex, and the research results have important implications for the safety of various categories of road users.

Keywords: traffic safety, vehicle speed, speed estimates

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020