H02
BRZINA VOZILA NA KORIDORU 10 SA PREDLOZIMA ZA UNAPREĐENJE METODOLOGIJE ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O BRZINAMA
VEHICLE SPEED AT CORRIDOR 10 AND SUGGESTIONS FOR SPEED MONITORING METHODOLOGY IMPROVEMENT
Krsto Lipovac, Miladin Nešić, Miroslav Rosić
Lipovac, K., Nešić, M., Rosić, M., (2015). Brzina vozila na Koridoru 10 sa predlozima za unapređenje metodologije za prikupljanje podataka o brzinama. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Vodeće svetske institucije od značaja za bezbednost saobraćaja su odavno prepoznale značaj praćenja brzine kroz svoje publikacije i izveštaje. Brzina utiče i na aktivnu i na pasivnu bezbednost saobraćaja. Kroz postupak praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja, u Srbiji se od 2014. godine prikupljaju podaci i o indikatorima koji se odnose na brzine. Prema podacima u 2012. godini u Srbiji trećina saobraćajnih nezgoda ima za okolnost nepropisnu i neprilagođenu brzinu, dok polovina poginulih lica u Srbiji gine u nezgodama koje sa okolnost imaju nepropisnu i neprilagođenu brzinu. Brzina vozila je istraživana na pet lokacija na Koridoru 10 na delu kroz Srbiju merenjem brzine vozila u odlasku ručnim radarom. Statističkim testovima je vršena provera postojanja značajnih statističkih razlika u zavisnosti od lokacije istraživanja, smera kretanja, saobraćajne trake i kategorije vozila. Poseban aspekt analize odnosi se na analizu raspodele brzine po različitim kategorijama vozila sa ciljem prepoznavanja kategorija vozila koja je najmanje bezbedna. Rezultat rada predstavljaju mere za unapređenje metodologije za prikupljanje podataka o brzini vozila.

Ključne reči: brzina, bezbednost saobraćaja, Koridor 10, statistika, metodologija

Abstract: Leading institutions, who are significant from road safety aspect, long ago recognized importance of speed monitoring thought their publications and reports. Speed influences active and passive road safety. Thought process of road safety performance indicators monitoring in Serbia, at the beginning of 2014 monitoring of safety performance indicators related to speed has been started. According to data from 2012 in Serbia, one third of all road accidents have excessive and inappropriate speed as road accident circumstance, while half of road accident fatalities died in road accident with excessive and inappropriate speed as circumstance. Vehicle speed is monitored at five locations at Corridor 10 in Serbia with hand radar. By usage of statistical tests, significant statistical differences have been checked between different variables as research location, vehicle direction, traffic lane, research day and vehicle category. Special aspect of analysis is related to speed distribution for different vehicle categories in order to recognize the most unsafe vehicle category. Results of this paper are measures for improved methodology of speed related indicators gathering.

Keywords: speed, road safety, Corridor 10, statistics, methodology

Rad je izložio/-la: Miladin Nešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020