H03
BRZINA VOZILA U “ZONI” TRI ŠKOLE U BEOGRADU
VEHICLE SPEED IN THREE SCHOOL “ZONES” IN BELGRADE
Miladin Nešić, Miroslav Rosić, Filip Filipović, Tijana Ivanišević
Nešić, M., Rosić, M., Filipović, F., Ivanišević, T., (2015). Brzina vozila u “zoni” tri škole u Beogradu. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Bezbednost dece u saobraćaju je jedno od najosetljivijih pitanja i izazova za sve inženjere koji se bave bezbednošću saobraćaja. Naime, deca su često neoprezni, nesmotreni, nedovoljno obučeni učesnici u saobraćaju, dok je brzina u saobraćaju jedna od najčešćih okolnosti saobraćajnih nezgoda, ali i bitan faktor koji utiče na težinu posledica. S tim u vezi, pravnim aktima su definisane posebne obaveze vozača u zoni škole, a koje se između ostalog odnose i na brzinu vozila. U radu je analizirana zakonska regulativa koja se odnosi na zonu škole i prikazana analiza vrednosti indikatora bezbednosti koji se odnose na brzinu dobijenih merenjem brzine u „zoni“ tri škole u Beogradu. Pored analize vrednosti indikatora u vezi brzine, u radu je izvršena u evaluacija različitih nivoa saobraćajne opreme koje poseduju saobraćajnice u zoni škole (fizičke prepreke, vrsta saobraćajne signalizacije i sl). Rezultat rada predstavljaju mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja uticanjem na brzinu u zonama škole.

Ključne reči: brzina, škola, zona, bezbednost saobraćaja, Beograd

Abstract: Children safety is one of the most sensitive questions and challenges for all road safety engineers. Namely, children are usually careless, reckless, insufficient prepared participants in traffic, while speed is one of the most dominant circumstances of road accidents, but also significant factor who influences road accidents injuries seriousness. In this regard, particular obligation for drivers in school zone are defined by law acts, who are also related to speed. Legislation related to school zone has been presented in this paper, but also values of road safety performance indicators related to speed received from speed measurement in three school “zones” in Belgrade. Beside performance indicators values, evaluation of different traffic equipment influence on speed is presented (psychical bumps, traffic signalization type etc.) Results of this paper are measures for road safety condition improvement by influencing vehicle speed in zone school.

Keywords: speed, school, zone, road safety, Belgrade

Rad je izložio/-la: Miladin Nešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020