G07
PROJEKT: POČINITELJI UZ ŽRTVE - ZAJEDNO ZA SIGURNIJI PROMET
PROJECT: OFFENDERS ALONG WITH VICTIMS - TOGETHER FOR A SAFER TRAFFIC
Nebojša Čelica, Želimir Franjić, Andrijana Frljak
Čelica, N., Franjić, Ž., Frljak, A., (2015). Projekt: POČINITELJI UZ ŽRTVE - zajedno za sigurniji promet. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Predstavlja niz preventivnih prometnih radionica u kojima počinitelji i žrtve iz prometa zajedno, svoja tragična iskustva direktno prenose učenicima završnih razreda srednjih škola, polaznicima auto škola kao budućim vozačima te rizičnim vozačima (višestruko kažnjavanim za prekršaje iz prometa). Cilj je prevencija prometnih nesreća ( razvijanje odgovornosti, svijesti o posljedicama i izgradnja pozitivnih stavova o prometu). Počinitelji su osobe osuđene za kaznena djela iz prometa; uvjetnom osudom, na izdržavanju kazne zatvora, na uvjetnom otpustu ili prema kojima je kazna zatvora izvršena. Žrtve su; direktne – teško ozlijeđene osobe (psihički i fizički) i indirektne – članovi uže obitelji osoba stradalih u prometnoj nesreći. U radionicama ne sudjeluju počinitelji i žrtve iz iste prometne situacije. Provodi se niz od tri radionice, u prostorijama škole, s jednim razredom (u prostorijama autoškole ako su ciljana skupina polaznici autoškole ili ako su rizični vozači u drugom primjerenom prostoru). U prvoj radionici učenici se senzibiliziraju za važnost sigurnosti u prometu i mjere se njihovi stavovi. U drugoj radionici počinitelji vođenim intervjuom iznose svoja iskustva i ostvareni uvid, a žrtve samoiskazom iznose svoja iskustva. U trećoj radionici sa učenicima se radi prorada emocija, donose se pojedinačne odluke i zajednički zaključci, učvršćuju novi pozitivni stavovi, u čemu im se pruža podrška. Evaluacija se provodi kroz izlazni anketni upitnik. U Republici Hrvatskoj od 2011. godine provedeno je 10 ciklusa radionica u srednjim školama. Sudjelovanjem u radionicama dobrobit za sebe ostvaruju svi sudionici.

Ključne reči: počinitelji, žrtve, učenici, zajedno, prevencija

Abstract: Project: OFFENDERS ALONG WITH VICTIMS - together for a safer trafficThe project consists of a series of preventive traffic workshops in which offenders and traffic victims together transfer their tragic experiences to high school students, final grade , driving school students - future drivers, and risky drivers (multiple punished for violations of traffic).The project objective is to contribute to the prevention of road traffic accidents (development of responsibilities, awareness of consequences and building positive attitudes about traffic).The offenders are people convicted of criminal offenses in traffic and among them are those: with suspended sentence, prison sentence, on conditional release and those over whom a sentence is carried out.The victims are person seriously injured, mentally and physically, in road traffic accidents (direct victims) and family members of those killed in road traffic accidents (indirect victims).Offenders and victims of the same traffic situation do not participate in the workshops.It is planned to implement a series of three workshops with students of one class, in the school premises, in the premises of the driving school if the target group are driving school attendees, or in other designated places if the target group are risk drivers.The objective of the first workshop is to increase the students’ understanding of the importance of traffic safety and assessing of their attitudes. In the second workshop perpetrators share their experiences and insights generated through guided interviews,

Keywords: offenders, victims, students, together, prevention

Rad je izložio/-la: Želimir Franjić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020