E01
UPOREDNA ANALIZA UTICAJNIH FAKTORA I UZROKA NASTANKA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA – PILOT ISTRAŽIVANJE, PU ZA GRAD BEOGRAD, NOVEMBAR 2014. GODINE
COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTRIBUTORY FACTORS AND CAUSES OF TRAFFIC ACCIDENTS - PILOT RESEARCH, BELGRADE POLICE DEPARTMENT, NOVEMBER 2014
Dragoslav Kukić, Jelena Milošević, Dalibor Pešić, Ivica Bulatović
Kukić, D., Milošević, J., Pešić, D., Bulatović, I., (2015). UPOREDNA ANALIZA UTICAJNIH FAKTORA I UZROKA NASTANKA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA – PILOT ISTRAŽIVANJE, PU ZA GRAD BEOGRAD, NOVEMBAR 2014. GODINE. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Dosadašnjim načinom prikupljanja podataka o saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji predviđeno je da policijski službenik na osnovu svoje procene opredeljuje uzrok saobraćajne nezgode. Jedna od novina koja je u fazi uvođenja u sistem evidentiranja podataka o saobraćajnim nezgodama MUP-a Republike Srbije je prikupljanje podataka o uticajnim faktorima koji su doprineli nastanku saobraćajne nezgode. Prema novom modelu moguće je odabrati više faktora za koje policijski službenik proceni da su uticali na nastanak saobraćajne nezgode. Predloženi model uticajnih faktora je proistekao iz britanskog modela prikupljanja podataka na uviđajima saobraćajnih nezgoda. U radu je predstavljeno pilot istraživanje koje je sprovedeno u novembru 2014. godine na području PU za grad Beograd, u kom je učestvovalo sedam policijskih službenika saobraćajne policije koji rade na poslovima vršenja uviđaja. Policijski službenici su istovremeno, za svaku saobraćajnu nezgodu, opredeljivali uzroke prema postojećem modelu i uticajne faktore prema predloženom – novom modelu. U radu je prikazan rezultat izvršene uporedne analize opredeljenih uzroka i uticajnih faktora za svaku evidentiranu saobraćajnu nezgodu. Prikazana je razlika između faktora i uzroka koji su opredeljeni za istu saobraćajnu nezgodu, čime su ukazane prednosti prikupljanja podatka o uticajnim faktorima, za razliku od dosadašnjeg načina prikupljanja podataka o uzrocima saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: uticajni faktor, uzrok, greška, bezbednost saobraćaja

Abstract: According to current way of collecting data on road accidents in the Republic of Serbia, police officer identifies the cause of the accident based on his assessment. One innovation that is being implemented in system of data collecting on road accidents of the Ministry of Interior of the Republic of Serbia is collecting of factors that have contributed to the occurrence of a traffic accident. According to the new model, it is possible to select multiple factors for which police officer assess that they have had the impact on the occurrence of road accident. The proposed model of factors that have contributed to the occurrence of road accident emerged from the British model of data collecting from the scene of a road accident. In this paper it is presented pilot research, conducted in November 2014 on the territory of Belgrade Police Department, in which seven police officers working on investigation of road accidents took part. For each road accident police officers have simultaneously identified cause according to current model, and contributory factors according to proposed – new model. In this paper there are presented the results of conducted comparative analysis of identified causes and contributory factors, for each evidenced road accident. There is shown difference between the factors and causes that have been chosen for the same road accident. That way it is pointed on advantages of collecting data on contributory factors, unlike the current way of collecting data on causes of road accidents.

Keywords: contributory factor, cause, mistake, road safety

Rad je izložio/-la: Zoran Alimpić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020