F08
POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH OGRADA NA PUTEVIMA I NJIHOV UTICAJ NA ZAŠTITU UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
INSTALLATION OF GUARDRAILS ALONG ROADS AND THEIR IMPACT ON THE PROTECTION OF TRAFFIC USERS
Dejan Bogićević, Milan Stanković, Ivan Dorčić, Milan Ilić, Milica Kostić
Bogićević, D., Stanković, M., Dorčić, I., Ilić, M., Kostić, M., (2015). POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH OGRADA NA PUTEVIMA I NJIHOV UTICAJ NA ZAŠTITU UČESNIKA U SAOBRAĆAJU. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Polazeći od činjenice da su tehnički standardi za postavljanje čeličnih zaštitnih ograda na putevima u Republici Srbiji stari skoro 20 godina (JUS U.S4.104, 1995. i JUS U.S4.108, 1997) i uzimajući u obzir sve promene karakteristika i uslova odvijanja saobraćaja u tom periodu, može se opravdano posumnjati koliko su zaštitne ograde kao takve, pogodne za zaštitu učesnika u saobraćaju. Poseban problem predstavlja poražavajuća činjenica da se ograde, i pored napora na inoviranju tehničkih normativa, na putevima ne postavljaju u skladu sa potrebama zaštite ugroženih materijalnih i društvenih vrednosti u saobraćaju. Postavljanje zastarelih sistema zaštitnih ograda, odnosno njihovo postavljanje na način koji nije u skladu sa potrebama, direktno se odražava na posledice saobraćajnih nezgoda u kojima dolazi do silaska vozila sa kolovoza i udara u zaštitnu ogradu. U radu je najpre dat kratak osvrt na stanje i primenu naših propisa vezanih za zaštitne ograde, a potom je prikazan tipičan primer saobraćajne nezgode, u kojoj je nepravilno postavljena zaštitna ograda doprinela težini posledica nezgode. Osnovni cilj rada je da se ubrzaju sve neophodne aktivnosti na donošenju novih standarda, koji se odnose na postavljanje čeličnih zaštitnih ograda na putevima, a koji su usklađeni sa evropskim standardom (EN 1317), ali isto tako i da se intenzivira praktična primena pozitivnih mera na ublažavanju posledica saobraćajnih nezgoda putem zaštitnih ograda.

Ključne reči: standard, put, zaštitna ograda, povrede

Abstract: Due to the fact that the technical standards for the installation of steel guardrails along the roads in the Republic of Serbia are almost 20 years old (JUS U.S4.104, 1995. and JUS U.S4.108, 1997), and taking all the changes in the characteristics and conditions in which traffic functioned at that time into consideration, there is a reasonable doubt about the degree of effectiveness of guardrails as they are when it comes to the protection of road users. The devastating fact that guardrails, despite all efforts to innovate technical norms, are not installed along roads in accordance with the need to protect the endangered material and social values in traffic represents a special issue. The installation of outdated guardrail systems, i.e. their installation in a way that does not correspond to the needs, affects directly the consequences of traffic accidents in which a vehicle veers off a roadway and slams into a guardrail. This paper begins with a short overview of the current situation and the application of our rules about guardrails, and continues with a typical example of a traffic accident in which inappropriately installed guardrails contributed to grave consequences. The main aim is to speed up all the essential activities for determining new standards related to the installation of steel guardrails along roads which would be in compliance with the European standard (EN 1317), but also to intensify the practical use of positive measures for the alleviation of the consequences of traffic accidents by means of guardrails.

Keywords: standard, road, guardrail, injuries

Rad je izložio/-la: Dejan Bogićević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020