A03
PRILAGOĐAVANJE ORGANIZACIJE I BEZBEDNOSTI TRANSPORTA U GALENICI A.D. ZAHTEVIMA ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA “OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA”
CUSTOMIZING ORGANIZATION AND SAFETY OF GALENIKA A.D.’S TRANSPORTATION TO MEET THE REQUIREMENTS FOR OBTAINING CERTIFICATE OF AUTHORIZED BUSINESS ENTITY
Milan Stanković
Stanković, M., (2016). PRILAGOĐAVANJE ORGANIZACIJE I BEZBEDNOSTI TRANSPORTA U GALENICI A.D. ZAHTEVIMA ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA “OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA”. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Galenika a.d. je jedina preostala domaća fabrika farmaceutskih proizvoda čiji kapaciteti su dobra osnova za uspešan nastup na tržištima van zemlje, pa je vodeći menadžment naročitu pažnju posvetio aktivnostima neophodnim za ispunjavanje uslova za efikasnije sprovođenje izvoznih procedura. U skladu sa takvim opredeljenjem, krajem 2015. godine, pokrenute su aktivnosti u organizacionim jedinicama koje su zadužene za poslove uvoza, izvoza i službama za podršku, da pristupe razmatranju potrebnih izmena u radu kako bi se prilagodili zahtevima za dobijanje sertifikata “Ovlašćenog privrednog subjekta” (OPS). Odgovorna lica za poslove logistike, dobila su zadatak da pristupe izradi predloga adekvatne organizacije rada i usklađivanju transportne i skladišne dokumentacije zahtevima za dobijanje sertifikata. U ovom radu se razmatraju zahtevi koje mora da ispune logistički sistemi i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju usklađivanja sa zahtevima za sertifikovanje. Posedovanje sertifikata Ovlašćenog privrednog subjekta za Galeniku a.d. značilo bi olakšano pravo na korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka i drugih olakšica koje se tiču carinskih kontrola vezanih za sigurnost i bezbednost. Službi logistike bi posedovanje sertifikata omogućilo bolje planiranje transporta i skladištenja, smanjivanje troškova poslovanja, bolje poznavanje carinskih postupaka, lakšu kontrolu rada zaposlenih, bolju saradnju sa partnerima u lancu nabavke, smanjivanje mogućnosti kašnjenja pošiljke, kraće vreme trajanja izvozno/uvoznih procedura, sprečavanje krađe ili oštećenja, povećanje sigurnosti i bezbednosti celokupnog transportnog procesa.

Ključne reči: bezbednost, logistika, organizacija, sertifikat, transport

Abstract: Galenika a.d. is the only remaining domestic company engaged in the manufacturing of pharmaceutical products and its capacities are a good basis that can help successfully to enter the foreign markets; therefore, its top management is particularly dedicated to the activities necessary to meet the requirements for more efficient implementation of export procedures. Accordingly, by the end of 2015, certain activities were initiated in import, export and supporting departments as to consider necessary operation changes needed to meet the requirements for the obtaining of the Certificate of Authorized Business Entity (ABE). Persons responsible for logistics were entrusted with the task of preparing a proposal for adequate organization of production and to bring into line transportation and warehouse documents with the requirements necessary for obtaining the Certificate. This paper deals with the requirements that logistics systems have to fulfil and with the activities needed to be undertaken in order to comply with the given certificate requirements. Holding the Certificate of Authorized Business Entity would enable Galenika a.d. the use of more simplified customs procedures and other advantages concerning security and safety customs control. The Certificate would enable the Logistics Department better planning of transportation and storage, reduction of business costs, better knowledge of customs procedures, easier control of the workers’ activities, better cooperation with the partners within a purchasing chain, reduction of potential delayed shipments, shorter export/import procedures, prevention of theft or damage, higher level of security and safety of the whole transportation process.

Keywords: safety, logistics, organization, certificate, transportation

Rad je izložio/-la: Milan Stanković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020