A04
ISKUSTVA U IZRADI I DONOŠENJU STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U OPŠTINI STARA PAZOVA
EXPERIENCES IN DEVELOPMENT AND ADATION THE ROAD SAFETY STRATEGY IN MUNICIPALITY OF STARA PAZOVA
Đorđe Vranješ, Dragana Vesić, Branislav Gopić
Vranješ, Đ., Vesić, D., Gopić, B., (2016). ISKUSTVA U IZRADI I DONOŠENJU STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U OPŠTINI STARA PAZOVA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: U radu su prikazani osnovni koraci i postupak izrade i donošenja strategije bezbednosti saobraćaja u opštini Stara Pazova. Osnovni cilj u radu nam je bio da drugim lokalnim samoupravama prenesemo stečena iskustva u vezi sa celokupnim procesom donošenja strateških dokumenata iz bezbednosti saobraćaja, uključujući i ograničenja sa kojima smo se suočavali tokom izrade nacrta strategije bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, strategija, iskustva, ograničenja

Abstract: In this work he have showed the key steps and procedure for development and adoption of the road safety strategy in the municipality of Stara Pazova. The key target in this work is to show other local communities the our experiences in the process of adoption of the road safety strategic documents, and also the limitations that we take in the process of development the draft document of the road safety strategy.

Keywords: Road safety, strategy, experiences, limitations

Rad je izložio/-la: Dragana Vesić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020