A06
AKTIVNOSTI NEVLADINIH ORGANIZACIJA U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
ACTIVITIES OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AIMED AT IMPROVING ROAD SAFETY
Vedran Vukšić, Tijana Ivanišević, Lazar Miljanić
Vukšić, V., Ivanišević, T., Miljanić, L., (2016). AKTIVNOSTI NEVLADINIH ORGANIZACIJA U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Nevladine organizacije, kroz svoje aktivnosti ukazuju na postojeće probleme u sistemu bezbednosti saobraćaja i utiču na njihovo rešavanje. Značaj nevladinih organizacije se ogleda u tome što one svojim aktivnostima i radom mogu da predstavljaju podršku radu državnih institucija. U ovom radu su predstavljene aktivnosti nevladine organizacije „Centar za bezbednost saobraćaja“, a u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja kroz naučna i stručna istraživanja, promotivne aktivnosti, edukaciju i stručno usavršavanje, jačanje kapaciteta organizacija koja se bave bezbednošću saobraćaja i razvijanje svesti o bezbednom ponašanju u saobraćaju. Naime, u periodu od svog osnivanja do danas Centar za bezbednost saobraćaja je realizovao nekoliko projekata i aktivnosti usmerenih ka unapređenju bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici, pri čemu su sprovedene aktivnosti imale izuzetno pozitivne efekte o čemu će biti reči u ovom radu.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, saobraćajne nezgode, nevladine organizacije, saobraćajno obrazovanje i vaspitanje, lokalna zajednica

Abstract: Non-governmentalorganizations, through their activities indicate to the existing problems in the system of road safety and influence on their solving. The importance of non-governmental organizations is reflected in the fact that their activities and work can provide support to the work of state institutions. This paper presents the activities of the non-governmental organization "Road Safety Center", in order to improve road safety through scientific and technical research, promotional activities, education and professional training, capacity building of organizations dealing with road safety and raising awareness about safe behaviour in traffic. Namely, in the period since its establishment until today Road Safety Center has carried out several projects and activities aimed at improving road safety in the local community, and that activities had very positive effects of which will be discussed in this work.

Keywords: road safety, traffic accidents, non-governmental organizations, road safety education, local community

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020