A08
RAD LOKALNOG TELA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – STUDIJA SLUČAJA GRADA VRANJA
THE WORK OF A LOCAL TRAFFIC SAFETY AUTHORITY- THE STUDY OF A TOWN VRANJE CASE
Igor Milanović, Ivica Ristić, Aleksandar Gošić
Milanović, I., Ristić, I., Gošić, A., (2016). RAD LOKALNOG TELA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – STUDIJA SLUČAJA GRADA VRANJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Grad Vranje je, nakon inicijative stručnih lica, marta 2013. godine formirao Savet za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Vranja. Nakon formiranja i donošenja polaznih dokumenata za rad Saveta, sredinom 2013. godine otpočeto je sa aktivnostima u cilju povećanja bezebednosti saobraćaja na teritoriji grada. U radu će biti prikazane neke od aktivnosti saveta, problemi u radu, kao i zainteresovanost najviših gradskih rukovodilaca za poboljšanje bezbednosti u saobraćaju. Izvršiće se kratka analiza bezbednosti uz sagledavanje uticaja povećanja aktivnosti Saveta svake godine. Planiranje i realizacija trošenja novčanih sredstava od naplaćenih kazni na primeru grada Vranja biće objašnjeni u jednom delu rada.

Ključne reči: Savet za bezbednost saobraćaja, bezbednost saobraćaja, aktivnost, mladi

Abstract: After the initiative of professional persons in March 2013,Traffic Safety Council has been formed for the therritory and roads of Vranje city.After forming and bringing baseline documents for the council work,in the middle of 2013 , it is started with activities to increase traffic safety in Vranje territory.The work will be presented as some of the council activities,problems in the town as well as interest of the highest cities leaders for improving safety into traffic.The short analysis of safety will be carried out with consideration of influence increasing activities of the council every year.Planning and implementation of spending funds from fines in the case of Vranje will be explained in one part of this work.

Keywords: Traffic safety council, traffic safety, activity, young people

Rad je izložio/-la: Igor Milanović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020