A09
UPOREDNA ANALIZA PONAŠANJA I STAVOVA SREDNJOŠKOLACA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I ZNAČAJU SISTEMA ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINA GORNJI MILANOVAC I SOKOLAC
COMPARATIVE ANALYSIS OF BEHAVIOR AND ATTITUDE OF STUDENTS ABOUT TRAFFIC SAFETY AND THE IMPORTANCE OF USING PROTECTION SYSTEMS IN TRAFFIC ON THE TERRITORY OF GORNJI MILANOVAC AND SOKOLAC
Bojana Todosijević, Ivana Stanić
Todosijević, B., Stanić, I., (2016). UPOREDNA ANALIZA PONAŠANJA I STAVOVA SREDNJOŠKOLACA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I ZNAČAJU SISTEMA ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINA GORNJI MILANOVAC I SOKOLAC. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Za veću bezbednost saobraćaja neophodno je obezbediti minimalan nivo znanja o bezbednosti saobraćaja svih učesnika u saobraćaju. Istraživanja pokazuju da nedostatak minimalnog nivoa znanja prouzrokuje češću pojavu nebezbednog ponašanja, a samim tim i saobraćajnih nezgoda, dok dodatni kursevi i obuke o bezbednom ponašanju u saobraćaju neznatno povećavaju nivo bezbednosti saobraćaja. Osnovni nivo znanja o bezbednosti saobraćaja ljudi stiču od ranog detinjstva, a zatim kroz osnovno i srednje obrazovanje. Zbog toga je značajno da učenici osnovnih i srednjih škola imaju usvojena osnovna znanja i izgrađene pravilne stavove o bezbednosti saobraćaja kao samostalni učesnici u saobraćaju, a uskoro i pripadnici najrizičnije grupe vozača (mladi vozači). Cilj ovog rada jeste da se utvrde stavovi i uporede ponašanja srednjoškolaca na teritorijama opština Gornji Milanovac i Sokolac. Anketno istraživanje je sprovedeno u srednjim školama na teritoriji navedenih opština u novembru 2015. godine.

Ključne reči: Stavovi, znanja, srednjoškolci, ponašanje, bezbednost saobraćaja

Abstract: For higher road safety it is necessary to ensure a minimum level of knowledge about road safety of all road users. Research shows that lack the minimum level of knowledge causes more frequent occurrence of unsafe behavior and consequently road accidents, while additional courses and training on safe behavior in traffic slightly increase the level of traffic safety. The basic level of knowledge about traffic safety people gain from early childhood, then through primary and secondary education. Therefore it is important that students of primary and secondary schools have adopted basic knowledge and built responsible attitude towards road safety as an independent traffic participants, and soon the members of most risky group of drivers (young drivers). The aim of this study is to determine the attitudes and behaviors of high school compared to the municipalities of Gornji Milanovac and Sokolac. The survey research was conducted in secondary schools in the territory of the municipalities in November 2015.

Keywords: Attitudes, knowledge, students, behavior, traffic safety

Rad je izložio/-la: Bojana Todosijević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020