B00
IDENTIFIKACIJA OPASNIH MESTA NA SAOBRAĆAJNOJ MREŽI PRIMENOM SOFTVERSKE ALATKE - STUDIJA SLUČAJA
IDENTIFICATION OF HAZARDOUS SPOTS ON THE TRAFFIC NETWORK BY APPLYING SOFTWERE TOOL - A CASE STUDY
Zoran Davidoski, Daniel Pavleski, Kristi Bombol, Daniela Koltovska Nečoska
Davidoski, Z., Pavleski, D., Bombol, K., Nečoska, D., (2016). IDENTIFIKACIJA OPASNIH MESTA NA SAOBRAĆAJNOJ MREŽI PRIMENOM SOFTVERSKE ALATKE - STUDIJA SLUČAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Potreba za preciznim metodološkim pristupom, sa jasno definisanim kriterijumima za određivanje opasnih mesta je neophodna za poboljšanje i unapređenje bezbednosti saobraćaja. U Republici Makedoniji takav pristup ne postoji. Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje i primena metode za identifikaciju opasnih mesta na gradskoj mreži, čime bi se stvorila osnova za proaktivni pristup bezbednosti saobraćaja. Za samu realizaciji istraživanja koristio se sofisticirani softverski alat Visum Safety, proizvod kompanije PTVision. Ovaj alat omogučava određivanje sličnosti nezgoda i sličnosti njihovih uzroka, a samim tim i identifikaciju opasnih mesta na saobraćajnoj mreži. Istraživanje je sprovedeno u formi studije slučaja na bulevaru Partizanski Odredi u Skoplju. Detaljne informacije o svakoj nezgodi omogućile su utvrđivanje sličnosti i faktora koji su doprineli nastajanju saobraćajne nezgode. Ovakav pristup omogućuje da gradske vlasti, koje su nadležne za primarnu uličnu mrežu, preduzmu mere i korake za poboljšanje bezbednosti saobraćaja na tretiranom području. Utvrđivanje i implementacija metoda za identifikaciju opasnih mesta stvara osnov za objektivni pristup bezbednosti saobraćaja na gradskoj mreži.

Ključne reči: opasna mesta, bezbednost saobraćaja, softverske alatke

Abstract: In order to improve and maintain traffic safety on the traffic network, it is necessary to meet the need of a precise methodological approach with clearly defined criteria for locating hazardous spots. In the Republic of Macedonia we cannot say there is an approach of the said kind. Thus, the objective of this research is establishing and application of a method for identification of those hazardous spots on the network as well as to lay the bases for a proactive approach to road traffic safety. For the realisation of the research, the sophisticated software tool Visum Safety was used. This tool enables determining the similarities among traffic accidents and among the causes of the accidents. Thus, it enables identification of the hazardous spots on the traffic network. The research was conducted as a study of the case of Skopje’s Boulevard Partizanski Odredi. The detailed information on each of the traffic accident enabled establishing the similarities among the accidents and among the factors which contributed to the occurrence of the accidents. The conducted analysis enabled the identification of 12 spots in total as hazardous spots. The identified spots enable the city authorities – who are competent for the primary traffic network, to consider the problem and search for modes of increasing safety on the boulevard. The inference of the existence of hazardous spots and the application of the method for their identification lays the bases for a objective approach to traffic network safety maintenance.

Keywords: hazardous spots, traffic network safety, software tool

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020