B04
REŠENJE PROBLEMA SMETOVA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOVAČICA
PROBLEM SOLUTIONS OF SNOWDRIFTS ON PUBLIC ROADS IN THE MUNICIPALITY KOVACICA
Snežana Milić, Aleksandar Žjak, Damir Jevremović
Milić, S., Žjak, A., Jevremović, D., (2016). REŠENJE PROBLEMA SMETOVA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOVAČICA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Statistika pokazuje da je teritorija Opštine Kovačica jedna od najugroženijih teritorija kada su u pitanju smetovi. Brzina vetra dostiže i 25m/s u ovom području. Vetrozaštitni pojasevi, kako im samo ime kaže, prvenstveno služe za umanjenje energije vetra koja na površini zemljišta uvek ima negativne efekte. Snežne padavine, koje čak i ne moraju biti velike, uz pojavu vetra izazivaju veoma velike probleme u mnogim segmentima privrede, stanovanja i saobraćaja. U ravničarskim predelima poput ovog, putna mreža je uglavnom postavljena na manjim uzvisinama. Čak i tako mala visina u odnosu na okolno zemljište dovodi do loma strujnica vetrova i povratnih strujanja na samom planumu puta. Zato su najčešći razlozi smetova u ravničarskim predelima, poput teritorije Opštine Kovačica, upravo uzvisine puteva i železničkih pruga. Osnovni razlozi za formiranje smetova moraju se pronaći u odsustvu vetrozaštitnih pojaseva. Meteorološke neprilike, koje su ove zime pogodile Srbiju i konkretno Opštinu Kovačica ne javljaju se često, ali opet ne ni toliko retko, da bi se rešenje tog problema olako zapostavljalo. Analizom problema, planiranjem i sprovođenjem rešenja, normalno uz adekvatno održavanje, se mogu trajno obezbediti bezbedni putevi u zimskom periodu.

Ključne reči: Opština Kovačica; smetovi; brzina vetra; ravničarski predeli; putevi

Abstract: Statistics show that the territory of the Municipality of Kovacica is one of the most endangered territory when it comes to snowdrifts. Wind Speed reaches 25m / s in this area. Wind protection belts, as their name suggests, are used for the reduction of wind energy wich on the surface of the land always has negative effects. Snowfall, which do not even have to be large, with the emergence of wind cause big problems in many segments of the economy, housing and traffic. In plain areas like this, the road network is generally set at lower elevations. Even such a small height in relation to the surrounding land leading to fracture streamline of the winds and flow of the feedback planum road. That is why the most common reasons snowdrifts in the flat areas, such as the municipality of Kovačica, just as the elevation of roads and railways. The main reasons for the forming of snowdrifts must be found in the absence of windbreaks. Meteorological conditions which have affected this winter Serbia and specifically Kovacica Municipality are not frequent, but again not even so rare, that a resolution of this issue be lightly neglected. The problem analysis, planning and implementation of solutions, normal with proper maintenance, can be permanently ensure safe roads in winter.

Keywords: -----

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020