B05
ZASIĆENOST SAOBRAĆAJA SVETLOSNIM OBJEKTIMA REKLAMAMA I BILBORDIMA I NJIHOV UTICAJ NA PAŽNJU VOZAČA
TRAFFIC SATURATION WITH LIGHT OBJECTS ADVERTISEMENTS АND BILLBOARDS AND THEIR IMPACT ON THE DRIVER'S ATTENTION
Slobodan Živojinović
Živojinović, S., (2016). ZASIĆENOST SAOBRAĆAJA SVETLOSNIM OBJEKTIMA REKLAMAMA I BILBORDIMA I NJIHOV UTICAJ NA PAŽNJU VOZAČA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Saobraćaj je izložen velikim promenama koje se događaju iz godine u godinu. Saobraćajnice se sve više "ukrašavaju" koje kakvim reklamama namenjenim putnicima ali i vozačima samih motornih vozila. Najveći problem kod pojedinih tipova svetlosnih reklama je odabir boja koje se koriste za reklamiranje sadržaja kao i sama jačina svetla koja u velikoj meri smeta vozačima prilikom neposrednog prolaska pored reklame. U radu će biti skrenuta pažnja na sve veći problem "svetlosnog zagađenja" saobraćajnica, kao i uticaja svetlosnih reklama na same vozače, odnosno na njihovu pažnju.

Ključne reči: Saobraćaj, Svetlosne reklame, Pažnja, Zagađenje

Abstract: Traffic was exposed to severe changes that occur from year to year. Roads are increasingly "gracing" with advertisements for passengers as well as drivers. The biggest problem in certain types of light commercial is choice of colors that are used for advertising content and the very intensity of light, which greatly bothers drivers who are passing near the advertisements. The article drew attention to the growing problem of "light pollution" on the roads, as well as the influence of light commercials on the drivers, and to their attention.

Keywords: Traffic, Light commercials, Attention, Pollution

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020