B06
MIŠLJENJE RODITELJA I OBRAZOVNOG KADRA O STANJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U BLIZINI ŠKOLA - STUDIJA SLUČAJA TRI OSNOVNE ŠKOLE U VRANJU
THE PARENTS AND EDUCATORS OPINION ABOUT STATE OF ROAD SAFETY NEAR SCHOOLS-THE CASE STUDY OF THREE PRIMARY SCHOOLS IN VRANJE
Ivica Ristić, Igor Milanović, Dragan Panić
Ristić, I., Milanović, I., Panić, D., (2016). MIŠLJENJE RODITELJA I OBRAZOVNOG KADRA O STANJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U BLIZINI ŠKOLA - STUDIJA SLUČAJA TRI OSNOVNE ŠKOLE U VRANJU. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: U cilju snimanja stanja bezbednosti saobraćaja u blizini tri osnovne škole u Vranju, Grad Vranje je od Tehničke škole u Vranju tražio da se izrade Elaborati bezbednosti saobraćaja. Nakon snimanja saobraćajnih i pešačkih tokova, sagledana je i pravilnost postupanja pešaka u zonama škola sa posebnim osvrtom na kretanje dece i dece sa roditeljima. Prilikom izrade elaborata izvršeno je i anketno istraživanje u kojem je učestvovalo 1256 roditelja i 114 učitelja i nastavnika. U radu će biti prezentovani najvažniji rezultati sprovedenog istraživanja i način njihovog prezentovanja najuticajnijim subjektima na bezbednost dece u saobraćaju. Predlog mera u elaboratima je ujedno bila polazna osnova za izradu projekata saobraćajne signalizacije u zonama škola, čije je izrade finansirao Savet za bezbednost saobraćaja grada Vranja.

Ključne reči: uticajni faktori, bezbednost dece, bezbednost saobraćaja

Abstract: In order to record the traffic safety situation in the vicinity of three primary schools in Vranje, the city of Vranje asked Secondary Technical School to do the studies of traffic safety. After monitoring traffic and pedestrians flows, the regularity of pedestrians treatment in the school zones is observed especially children and parents with their children. On the occasion of doing this study, the survey research was carried out involved 1256 parents and 114 teachers. The most important research results will be presented in the study and also the way of their presenting to the most influential subjects on children safety in the traffic. The proposal of measures in the studies was also the basis for development of traffic signalisation project in the school zones whose production was financed by Safety Council of the city of Vranje.

Keywords: influential factors, child safety, traffic safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020