B07
UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA DEONICI DRŽAVNOG PUTA „IB“ REDA OZNAKE PUTA BR.23 , NA TERITORIJI OPŠTINE VRNJAČKA BANJA
IMPROVEMENT OF TRAFFIC SAFETY ON SECTION “IB“ STATE ROAD MARKED AS ROAD NO.23 ON THE THERITORY OF VRNJCI SPA MUNICI-PALITY
Ivan Joksimović, Irena Joković
Joksimović, I., Joković, I., (2016). UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA DEONICI DRŽAVNOG PUTA „IB“ REDA OZNAKE PUTA BR.23 , NA TERITORIJI OPŠTINE VRNJAČKA BANJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Direktni apsolutni pokazatelji bezbednosti saobraćaja (ukupan broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda, broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda sa nastradalim, broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda sa poginulim, evidentirani broj nastradalih u saobraćajnim nezgodama i evidentiran broj poginulih u saobraćajnim nezgodama) govore da veliki broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima dogodi se na putevima u naselju. Rad u oblasti bezbednosti saobraćaja poslednjih godina doživljava veliku ekspanziju. Pokušava se sa efikasnom organizacijom ostvariti što bolji rezultat na smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Pešaci kao ranjivi učesnici u saobraćaju, spadaju u jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Lokalne samouprave zauzimaju značajno mesto u hijerarhiji uticaja na efikasnost celokupnog sistema bezbednosti saobraćaja. U radu je prikazan primer, odnosno aktivnosti lokalne samouprave i saradnja sa upravljačem puta na unapređenju bezbednosti svih učenika u saobraćaju na deonici državnog puta „IB“ reda oznake puta br.23, koji prolazi preko teritorije opštine Vrnjačka Banja. Rad razmatra značajnu oblast u bezbednosti saobraćaja i primer je dobre prakse rada u lokalnoj zajednici na unapređenju bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. U radu se prikazuje procedura izrade projekta, dobijanje dozvole nadležnih organa koje su prethodile projektu izgradnje trotoara, kako bi svakom članu lokalne zajednice bilo jasno koje korake mora da realizuje da bi se izradio predmetni saobraćajni objekat, a sve u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaj na svojoj teritoriji.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, javni rizik, saobraćajni rizik, upravljač puta i lokalna zajednica

Abstract: Direct and apsolute markers of traffic safety(number of traffic accidents,traffic accidents with mortal injuries,number of people with injuries and mortal injurie)tells vs that a large number of traffic accidents happens in city roads..Jobs in traffic security area is in large expansion in last few years.Intention is to achive decrease in traffic accide nts with effective organisation.Pedestrians are one of the most wounderabile category of traffic subjects.Local municipalities are taking a high ranking place in hierarchy in efectivenes of whole system of traffic security.In this parer,is given a suggestion,an activity of local municipality and cooperation system with roadtraffic authority of local community for inhancement of security for all traffic sybjects on the section „IB“ state road marked N’23 on the territory of vrnjci spa municipality.This paper processes a significant area of traffic safety,and it shows an example of good pracyise of work in local community for enhancement of traffic safety in municipality VRnjci Spa.Paper shows procedure of making of project,getting licence from local authorities,procede project of building sidewalks, so that every member of local communitiy knows the steps which has to be realized in making this public item, in order to enhance traffic security in local community.

Keywords: traffic security, public risk, traffic risk, roadtraffic authority and local community

Rad je izložio/-la: Irena Joković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020