C02
DOOBUKA VOZAČA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA – - STUDIJA PRIMERA U KOMPANIJI NIS A.D. -
ADDITIONAL DRIVER TRAINING IN COMPANIES LAW - NIS J.S.C. COMPANY CASE STUDY -
Nenad DŽagić, Davorin Perišić, Milenko Radovanović, Miloš Nešić,Nikola Stefanović, Bojan Stevanović
DŽagić, N., Perišić, D., Radovanović, M., Nešić, M., Stefanović, N., Stevanović, B., (2016). DOOBUKA VOZAČA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA – - Studija primera u Kompaniji NIS a.d. -. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: U ovom radu biće prikazani načini sprovođena preventivnih aktivnosti kroz teorijsku i praktičnu obuku koje kao cilj imaju osposobljavanje vozača za kvalitetno i sigurno upravljanje putničkim vozilima u složenim uslovima saobraćaja, unapređenje postojećih vozačkih znanja i veština i primena savremenog stila vožnje koji se odlikuje defanzivnom i EKO vožnjom. Pored ovoga biće prikazani i rezultati sprovedenih obuka u NAFTAGAS-Transportu kroz pokazatelje indeksa bezbednosti saobraćaja, kao i primena savremene tehnologije u povećanju defanzivne i EKO vožnje.

Ključne reči: vozač, obuka, bezbednost saobraćaja, defanzivna i Eko vožnja

Abstract: This material will present ways of cunducting of preventive activities throughout theorethical and practical training in order to capacitate the drivers for quality and safety driving of passenger vehicles in complex conditions, improvement of existing driving expertise and skills, as well as the application of modern driving style that is characterized by defensive and ECO driving. In addition, there will be presented results of conducted trainings in NAFTAGAS Transport through the indicators of the index of traffic safety, as well as the application of modern technology in increasing of defensive and ECO driving.

Keywords: driver, training, traffic safety, defensive and Eco driving

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020