C07
UNAPREĐENJE NIVOA BEZBEDNOSTI DECE U SAOBRAĆAJU U GRADU BEOGRADU
IMPROVING THE LEVEL OF CHILDREN ROAD SAFETY IN BELGRADE
Dušan Rafailović, Slaviša Gajić, Aleksandra Pavlović, Radmila Pavlović
Rafailović, D., Gajić, S., Pavlović, A., Pavlović, R., (2016). UNAPREĐENJE NIVOA BEZBEDNOSTI DECE U SAOBRAĆAJU U GRADU BEOGRADU. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Unapređenje bezbednosti dece, kao jedne od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju, predstavlja jednu od ključnih oblasti rada u svakom društvu. Iskustva iz najrazvijenijih zemalja pokazuju da se sistemskim pristupom može ostvariti povoljan trend u pogledu smanjivanja stradanja dece u saobraćaju. Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za saobraćaj je na sistematičan način pristupio rešavanju problema bezbednosti dece u saobraćaju. U ovom radu su prikazane neke od aktivnosti koje je, u prethodnih pet godina, preduzeo Sekretarijat za saobraćaj u cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju.

Ključne reči: bezbednost dece u saobraćaju, Sekretarijat za saobraćaj , zona škole, tehničko-regulativne mere

Abstract: Increasing the level of children road safety, as one of the most vulnerable road users, is one of the key working areas in every society. The experiences of developed countries show that a systemic approach can achieve a favourable trend in terms of reducing the suffering of children in traffic. City of Belgrade - Secretariat for Transport has recognized the importance of systemic approach for solving the problem of children road safety, so in this paper we present some of the activities that, in the past five years, took Secretariat for Transport in order to improve the children road safety.

Keywords: Children road safety, Secretariat for Transport, school zone, technical and regulatory measures

Rad je izložio/-la: Aleksandra Pavlović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020