C09
PRVI REZULTATI ISTRAŽIVANJA UTICAJA DOPUNSKE OBUKE VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
FIRST RESULTS OF INVESTIGATIOS ON INPACT OF DRIVERS SUPPLEMENTAL TRAINING WITH PROBATIONARY DRIVER LICENSE ON TRAFFIC SAFETY
Blagoje Milinić, Mladen Alvirović, Boban Milinković, Dragoslav Kukić, Jelena Milošević
Milinić, B., Alvirović, M., Milinković, B., Kukić, D., Milošević, J., (2016). PRVI REZULTATI ISTRAŽIVANJA UTICAJA DOPUNSKE OBUKE VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Dopunska obuka pruža širok spektar uticaja na promenu ponašanja vozača sa probnom vozačkom dozvolom. Treninzima bezbedne vožnje moguće je otkloniti propušteno i nepotpuno u osnovnoj obuci i podići na viši nivo sposobnosti, znanja, shvatanja i veštine upravljanja vozilom. Navedeni ciljevi mogu se ostvariti posebnim programima obuke koji obuhvataju teorijske i praktične sadržaje. Stečenim znanjima i praktičnim vežbanjem ovladava se tehnikama i veštinama bezbednog upravljanja vozilom u redovnim i složenijim saobraćajnim situacijama. Prvi rezultati istraživanja ukazuju na pozitivnu korelaciju dopunske obuke i bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: mladi vozač, probna vozačka dozvola, obuka, bezbednost saobraćaja

Abstract: Training of drivers with provisional driving licence provide a wide range of influences on the change of the existing and the acceptance of safer attitudes and behaviors in traffic. Supplemental training can eliminate what is missed in basic training and raise capacities, knowledge and skills of the wehicle conducting to a higher level. These objectives can be achieved through drivers special expert training programs which would comprise knoweledge strengthening and better understanding of traffic rules. It would be optimum, if these programs would include excercize leading to adoption and acceptance of techniques and skills for safe driving in regular and more complex traffic situations.

Keywords: novice driver, provisional driving licence, training, traffic safety

Rad je izložio/-la: Blagoje Milinić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020