D01
UTICAJ PRAVOVREMENE DETEKCIJE NEPRAVILNOSTI U RADU SEMAFORSKIH UREĐAJA I METODE ZA DETEKCIJU NEPRAVILNOSTI U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
TIMELY DETECTION OF MALFUNCTIONS IN THE OPERATING OF TRAFFIC LIGHT DEVICES AND METHODS FOR DETECTING THE MALFUNCTIONS IN FAVOR OF TRAFFIC SAFETY
Vladimir Tomović, Đorđe Jovanović
Tomović, V., Jovanović, Đ., (2016). UTICAJ PRAVOVREMENE DETEKCIJE NEPRAVILNOSTI U RADU SEMAFORSKIH UREĐAJA I METODE ZA DETEKCIJU NEPRAVILNOSTI U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Raskrsnice odnosno ukrštanja saobraćajnica na kojima je režim saobraćaja regulisan svetlosnim signalima pomoću semaforskih uređaja imaju brojne prednosti u odnosu na raskrsnice koje su regulisane na druge načine. Jedna od ključnih prednosti je i očuvanje bezbednosti učesnika u saobraćaju. Stoga je jasno da svaka nepravilnost u radu semaforskih uređaja i opreme bitno utiče na bezbednost saobraćaja u zoni raskrsnice. Kako su ovakvi uređaji često izloženi nepovoljnim spoljašnjim uticajima, od vremenskih prilika do fizičkih oštećenja nastalih od strane trećih lica, kvarovi i nepravilnosti u radu semaforskih uređaja nisu retka pojava, naročito u urbanim sredinama. Zbog toga su pitanje i metode pravovremene detekcije nepravilnosti u radu semaforskih, a zatim i preduzimanje mera za njihovim uklanjanjem, od velikog značaja za održanje bezbednosti saobraćaja i njegovih učesnika u zonama raskrsnica. Cilj ovog rada je upravo da predstavi značaj pravoremene detekcije nepravilnosti u radu semaforskih uređaja ali i da predstavi metode detekcije koje postoje i koje se u današnjim uslovima koriste ili se mogu koristiti.

Ključne reči: semaforisane raskrsnice, svetlosna signalizacija, bezbednost saobraćaja

Abstract: Road intersections regulated by traffic lights have a number of advantages over the road intersections regulated by other means. One of the key advantages is maintaining the safety of traffic participants on a required level. Therefore it is obvious that any malfunction of traffic lights and equipment reflects greatly on traffic safety in the intersection. Considering the fact that traffic light devices are often exposed to unfavorable out of the system influences, such as weather conditions or physical damage induced by third parties, malfunctions of these devices are not that rare, especially in urban areas. Therefore, the question of timely detection of malfunctions of traffic light devices and the methods for achieving it are of great importance from the aspect of traffic safety in road intersection zones. The main goal of this thesis is to present the importance of timely detection of traffic light devices malfunctions, as well as to present the methods used today for achieving this task.

Keywords: intersections regulated by traffic lights, signal lights, traffic safety

Rad je izložio/-la: Vladimir Tomović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020