D02
OPŠTI USLOVI I KRITERIJUMI ZA UVOĐENJE PEŠAČKIH PRELAZA SA STANOVIŠTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
GENERAL CONDITIONS AND CRITERIA FOR THE INTRODUCTION OF PEDESTRIAN CROSSING WITH REGARDS TO ROAD SAFETY
Srbislav Gugleta, Dejan Stojković
Gugleta, S., Stojković, D., (2016). OPŠTI USLOVI I KRITERIJUMI ZA UVOĐENJE PEŠAČKIH PRELAZA SA STANOVIŠTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Uvođenje novih kao i ocena bezbednosti postojećih pešačkih prelaza zahteva jedan sistemski pristup koji u našoj postojećoj zakonskoj regulativi nema konkretnije odrednice. U dosadašnjoj praksi ponekad se uvode pešački prelazi bez ikakvih kriterijuma i to bez punog sagledavanja sa stanovišta bezbednosti što može da izazove kontra efekat. U ovom radu dat je jedan sistemski pregled problema kao i kriterijuma za rešavanje i podizanja nivoa bezbednosti na pešačkim prelazima koji može biti smernica za projekte revizije bezbednosti saobraćaja (RSA).

Ključne reči: Pešački prelazi, bezbednost saobraćaja, RSA

Abstract: The introduction of new as well as safety evaluation of existing pedestrian crossings requires a systematic approach which in our existing legislation no specific guidelines. In current practice, sometimes introduced pedestrian crossings without any criteria and without full consideration to the safety which may cause the opposite effect. This paper will give a systematic overview of the issues and criteria for addressing and raising the level of safety at pedestrian crossings that can be of use for Road safety audit (RSA).

Keywords: Pedestrian crossings, traffic safety, RSA

Rad je izložio/-la: Srbislav Gugleta


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020