K01
EDUKACIJA DECE BICIKLISTA O BEZBEDNOM UČEŠĆU U SAOBRAĆAJU
EDUCATION OF CHILDREN OF CYCLISTS ON SAFE PARTICIPATION IN TRAFFIC
Miloš Pljakić, Radivoj Pavlav, Stevo Iličić, Srđan Kockarević
Pljakić, M., Pavlav, R., Iličić, S., Kockarević, S., (2016). EDUKACIJA DECE BICIKLISTA O BEZBEDNOM UČEŠĆU U SAOBRAĆAJU. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Povodom obeležavanja „Evropske nedeLJe mobilnosti“ koja se održava od 16. do 21. septembra, Gradska uprava za saobraćaj i puteve iz Novog Sada u saradnji sa Savetom za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada sprovodi projekat edukacije učenika u četiri osnovne škole, drugog i četvrtog razreda, o bezbednom učešću u saobraćaju sa biciklom. Projekat je sproveden tako što je vršeno prvo testiranje učenika, zatim je izvršena edukacija i na kraju ponovo testiranje sa istim testovima kao na početku. Rezultati testova pre i posle edukacije pokazali su da oko 60% učenika uspešnije popunili test posle edukacije. CiLJ edukacije jeste da se smanji broj saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala deca kao vozači bicikla na području grada Novog Sada, zatim podizanje svesti dece o značaju bezbednosti saobraćaja i ukazivanje na nebezbedno ponašanje deteta koje učestvuje u saobraćaju kao vozač bicikla.

Ključne reči: Bezbednost dece, biciklisti, edukacija, Novi Sad

Abstract: On the occasion of "European Mobility Week" to be held from 16 to 21 September, the City Administration for Transport and Roads from Novi Sad, in cooperation with the Council for coordination of road safety in the city of Novi Sad has a project to educate students in four elementary school, second and fourth grades, for safe participation in traffic with bicycle. The project is implemented by applying a first test students, then made training and re-test at the end of the same tests as the first. Test results before and after the training showed that about 60% of students successfully completed the test after training. The aim of education is to reduce the number of accidents in which children have participated as bike riders in the city of Novi Sad, then raising the awareness of children about the importance of road safety and pointing to unsafe behavior of a child who participates in traffic as a rider.

Keywords: Safety of children, bicyclists, education, Novi Sad

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020