K02
AKTIVNOSTI OPŠTINE SAVSKI VENAC NA EDUKACIJI DECE PREDŠKOLSKOG I RANOG ŠKOLSKOG UZRASTA KAO KLJUČNOG DELOVANJA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
ACTIVITIES OF MUNICIPALITY OF SAVSKI VENAC ON THE EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AND EARLY PRIMARY SCHOOL AGE AS A KEY ACTION IN ROAD SAFETY
Boris Antić, Dušan Dinčić, Zoran Kocić, Jelena Ranković
Antić, B., Dinčić, D., Kocić, Z., Ranković, J., (2016). AKTIVNOSTI OPŠTINE SAVSKI VENAC NA EDUKACIJI DECE PREDŠKOLSKOG I RANOG ŠKOLSKOG UZRASTA KAO KLJUČNOG DELOVANJA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji svake godine u saobraćajnim nezgodama na putevima u svetu pogine 186.300 dece, što je više od 500 poginule dece svakog dana, a povrede u saobraćajnim nezgodama su jedan od četiri najčešća uzroka smrti dece starije od 5 godina (WHO, 2015). Deca u predškolskom i ranom osnovnoškolskom uzrastu počinju da se osamostaljuju u saobraćaju kao pešaci i vozači bicikala, te je u ovom uzrastu neophodan sistematičan rad na saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju dece uz učešće roditelja, školskih uprava i lokalnih zajednica, kako bi deca od samog početka samostalnog učešća u saobraćaju usvojila neophodna znanja i ispravne stavove za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Opština Savski venac je, među prvima, prepoznala značaj saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece u ovim uzrastima, kao i ulogu roditelja, učitelja i vaspitača u procesu saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece. S obzirom na to, u saradnji sa Saobraćajnim fakultetom u Beogradu realizovan je projekat „Usluge organizacije edukacije učesnika u saobraćaju o uslovima za povećanje bezbednosti na putevima“, koji je obuhvatio niz aktivnosti u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na opštini Savski venac u Beogradu. U ovom radu detaljno su predstavljene aktivnosti koje su sprovedene u okviru projekta, a posebno edukacija dece u osnovnim školama i predškolskim ustanovama, seminari unapređenja znanja i stavova učitelja i vaspitača o bezbednom učestvovanju dece u saobraćaju, kao i mogućnosti unapređenja nastavnih planova i programa u osnovnim školama i predškolskim ustanovama.

Ključne reči: Bezbednost dece u saobraćaju, Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje dece, Edukacija učitelja i vaspitača, Nastavni planovi i programi

Abstract: According to the World Health Organization, 186.300 children die each year in traffic accidents worldwide, that’s more than 500 children every day, and injuries in traffic accidents are one of the four most common causes of death of children older than 5 years. Children in preschool and early primary school age are starting to become independent in traffic as pedestrians and bicyclists, and in this age is necessary systematic work on traffic education of children with the participation of parents, school administration and local communities, so that children from the very beginning of independent participation in traffic adopt the necessary skills and appropriate attitudes for safe participation in traffic. Municipality of Savski venac was among the first who recognized the importance of traffic education of children in these age groups, and the role of parents, teachers and educators in the process of traffic education of children. Due to this, in cooperation with the Faculty of Transport and Traffic Engineering in Belgrade was realized the project „Services of organization of education of traffic participants about the conditions for increasing road safety”, which included a number of activities in preschools and primary schools in the municipality Savski venac. In this paper are presented the activities carried out within the project, especially the education of children in primary schools and preschools, seminars of improvement of knowledge and attitudes of teachers and educators about the safe participation of children in traffic, as well as opportunities for improvement of curricula in primary schools and preschools.

Keywords: Children's safety in traffic, Traffic education of children, Education for teachers and educators, Curricula

Rad je izložio/-la: Jelena Ranković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020