K03
ANALIZA UPOTREBE SIGURNOSNIH POJASEVA NA PODRUČJU GRADA KRAGUJEVCA U 2015. GODINI
ANALYSIS OF THE USE OF SEAT BELTS IN THE CITY OF KRAGUJEVAC IN 2015
Danijel Stevanović, Aleksandra Janković, Marija Jeremić
Stevanović, D., Janković, A., Jeremić, M., (2016). ANALIZA UPOTREBE SIGURNOSNIH POJASEVA NA PODRUČJU GRADA KRAGUJEVCA U 2015. GODINI. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Posebno mesto među indikatorima, zbog svog uticaja na aktivnu i pasivnu bezbednost u saobraćaju, zauzimaju indikatori koji se odnose na upotrebu sigurnosnih pojaseva u vozilu. Značaj upotrebe sigurnosnih pojaseva je izuzetno veliki. Prema izveštajima Svetske zdravstvene organizacije upotreba sigurnosnih pojaseva na prednjim sedištima smanjuje rizik od smrtnosti stradanja do 50%, dok na zadnjim sedištima smanjuje rizik od smrtnosti stradanja i do 75%. Sigurnosni pojas sprečava sudaranje putnika u vozilu sa tupo tvrdim delovima kabine ili izbacivanjem tela putnika iz vozila. Pojasom uzrokovane povrede najčešće podrazumevaju povrede trbuha, karlice i kičmenog stuba. Ako se pravilno koriste, sigurnosni pojasevi su jedno od najefikasnijih sredstava pasivne zaštite putnika. Imajući u vidu značaj upotrebe sigurnosnih pojaseva za bezbednost putnika, kao i na značaj merenja ovog indikatora bezbednosti saobraćaja, sprovedeno je terensko istraživanje o upotrebi sigurnosnih pojaseva na području grada Kragujevca. Istraživanje ima za cilj ispitivanje upotrebe sigurnosnih pojaseva na svim sedištem u vozilu.

Ključne reči: sigurnosni pojasevi, bezbednost saobraćaja, indikatori, pasivna bezbednost, povrede

Abstract: Special place among the indicators, because of their impact on active and passive safety in traffic, occupy indicators relating to the use of seat belts in the vehicle. The importance of using seat belts is extremely large. According to the World Health Organization use of seat belts in the front seats reduce the risk of death occurring up to 50%, while in the rear reduces the risk of death and suffering to 75%. The seat belt prevents collision of passengers in the vehicle with dull, hard parts of the cab or removing bodies of passengers. Seatbelt-related injuries include abdominal, pelvic or spinal injuries. If properly used, seat belts are one of the most effective means of passive occupant protection. Having in mind the importance of using seat belts for passenger safety, as well as the importance of measuring this indicator of traffic safety, conducted field research on the use of seat belts in the city of Kragujevac. The study aims to investigate the use of safety belts on all seats in the vehicle.

Keywords: safety belts, traffic safety, indicators, passive security, injuries

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020