K05
,,SVAKI TAJ ČOVEK – TI SI MOGAO BITI''
''ANY OF THOSE PEOPLE – COULD BE YOU''
Marko Madžovski, Đorđe Savić, Đorđe Petrović
Madžovski, M., Savić, Đ., Petrović, Đ., (2016). ,,SVAKI TAJ ČOVEK – TI SI MOGAO BITI''. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Kako je jedan od modela unapređenja bezbednosti saobraćaja model vršnjačke edukacije, u ovom radu dat je prikaz kako su studenti Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na smeru za Bezbednost drumskog saobraćaja, realizovali vršnjačku edukaciju na ostalim fakultetima Univerziteta u Beogradu, a povodom obeležavanja Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćanih nezgoda. Naime, studenti Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na smeru za Bezbednost drumskog saobraćaja, su u toku perioda 15.11.2015. do 31.12.2015. godine na većini fakulteta Univerziteta u Beogradu održali tribine. Tribine su osmišljene na način da se kroz interaktivno predavanje i diskusiju ukaže ostalim studentima na značaj obeležavanja Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, na najznačajnije probleme bezbednosti saobraćaja, sa posebnim osvrtom na mlade i njihov rizik i rizično ponašanje u saobraćaju. Ovakva tribina imala je za cilj, da se kroz vršnjačku edukaciju, edukuju svi studenti ostalih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Imajući prethodno u vidu, cilj ovog rada je da se prikaže jedna kvalitetna inicijativa studenata Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na smeru za Bezbednost drumskog saobraćaja, kao i moguće aktivnosti u pogledu realizacije vršnjačke edukacije.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, vršnjačka edukacija, studenti, tribina

Abstract: As one of the models of improving road safety is the model of peer education, in this paper is given an overview of how the students of Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade, majoring in road safety, implemented peer education at other faculties of the University of Belgrade, on the occasion of the International Day for the Remembrance of the victims in traffic accidents. The students of the Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade, majoring in road safety, during the period of 15.11.2015. to 31.12.2015. in most faculties of the University of Belgrade, have held discussions. Those discussions are designed through interactive lecture and discussion to indicate the other students on the importance of the International Day for the Remembrance of the victims in traffic accidents, the most significant problems of road safety, with special emphasis on young people and their risk and risky behavior in traffic. The goal of discussions was to educate all students from other faculties, through peer education model. Having in mind the above, the aim of this paper is to present a quality initiative of students of Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade, majoring in road safety, as well as possible activities in the realization of peer education.

Keywords: raod safety, peer education, students, discussions

Rad je izložio/-la: Marko Madžovski


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020