K07
ODNOS IZMEĐU IMPULSIVNOSTI KAO OSOBINE LIČNOSTI I AGRESIVNOG PONAŠANJA U VOŽNJI
THE RELATION BEETWEN IMPULSIVITY AS PERSONALITY TRAIT AND AGRESIVE DRIVING BEHAVIOR
Marjana Čubranić-Dobrodolac, Krsto Lipovac, Svetlana Čičević
Čubranić-Dobrodolac, M., Lipovac, K., Čičević, S., (2016). ODNOS IZMEĐU IMPULSIVNOSTI KAO OSOBINE LIČNOSTI I AGRESIVNOG PONAŠANJA U VOŽNJI. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Brojne studije potvrdile su da ljudi sa impulsivnim osobinama ličnosti pokazuju veći rizik ka učešću u agresivnom ponašanju u vožnji. U ovom istraživanju 141 ispitanik popunjavao je BIS-11 instrument za procenu impulsivnosti, kao i ADBQ instrument za procenu agresivnog ponašanja u vožnji. Posmatrani uzorak sačinjen je od 90 profesionalnih vozača, kao i od 51 amaterskog vozača. Prilikom analize podataka korišćeni su deskriptivni statistički pokazatelji i mere linearne korelacije. Dobijeni rezultati pokazuju statistički značajnu povezanost između korelata impulsivnosti i korelata agresivnog ponašanja u vožnji.

Ključne reči: Impulsivnost, Agresivnost, Ponašanje vozača

Abstract: Many studies have examined that people with impulsive personality traits run a higher risk of engaging in aggressive driving behavior than people without those characteristics. In this research, 141 participants completed the BIS-11 (Barrat Impulsiveness Scale) instrument and ADBQ (Aggressive Driving Behavior Questionnaire) instrument. Observed sample is composed of 90 professional drivers, as well as 51 non-professional drivers. To analyze the date, we used descriptive statistics measures and linear correlation measures. The results showed a statistically significant association between impulsiveness correlates and correlates of aggressive driving behaviour.

Keywords: Impulsiveness, Aggressiveness, Driving behaviour

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020