K08
KAMPANJA „BIRAM ŽIVOT“
CAMPAIGN "BIRAM ŽIVOT"
Duško Pešić, Branko Stamatović, Irena Ponjavić, Tomislav Petrović
Pešić, D., Stamatović, B., Ponjavić, I., Petrović, T., (2016). KAMPANJA „BIRAM ŽIVOT“. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Saobraćajne nezgode su jedan od vodećih uzroka stradanja mladih u svetu. Razlozi za ovakvo stanje su nedovoljno znanje i iskustvo, pogrešni stavovi i ponašanje koje mladi učesnici u saobraćaju ispoljavaju. Kampanje su jedan od glavnih modela za povećanje informisanosti, kao i promenu stavova i ponašanja većih ciljnih grupa. Kampanja „Biram život” Agencije za bezbednost saobraćaja posvećena je bezbednosti mladih u saobraćaju i ima za cilj podizanje svesti o rizicima i načinima kako ih izbeći, a pre svega trajnu promenu usvojenih pogrešnih stavova i ponašanja koje iz njih proizilaze. Cilj kampanje je da formuliše novi obrazac ponašanja mladih ljudi, koji će kao posledicu imati smanjen broj nezgoda na putevima. Kampanja je namenjena mladim ljudima, pa zato veoma jasno govori njihovim jezikom. Elementi kampanje su osmišljeni da izazivaju emocije od tuge do smeha, poziva mlade da razmisle, pričaju među sobom i sa starijima, i sami uvide koliki je značaj bezbednog ponašanja u saobraćaju.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, mladi, kampanja, elementi kampanje

Abstract: Traffic accidents are one of the leading causes of premature death of young people in the world. The reasons for this situation are the lack of knowledge and experience, wrong attitudes and behavior that young road users exhibit. Campaigns are one of the main models for increasing awareness and changing the attitudes and behavior of the major target groups. The campaign "Biram život" of the Road Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia is dedicated to young road users safety and aims to raise awareness of the risks and how to avoid them. Above all, with this campaign we wanted to make a lasting change of adopted wrong attitudes and behaviors that arise from them. The campaign aims to formulate a new pattern of behavior of young people, which will lead to reducing of the number of accidents on the roads. The campaign targets young people, so very clearly speaks their language. Elements of the campaign are designed to provoke emotions from sadness to laughter, invites young people to think, talk among themselves and with the elderly, and see for yourself just what is the importance of safe behavior in traffic.

Keywords: Road safety, young people, campaign, elements of the campaign

Rad je izložio/-la: Duško Pešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020